20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

Mūsu aktivitātes

  • 1.-12.kl. Kuldīgas novada muzeja teritorijā apmeklē izstādi «Tad un Tagad. Latvijas Republikas Zemessardzei 30» (līdz 31.janv.).
  • 1.-12.kl. saruna ģimenē par «Barikāžu laika» notikumiem.
  • 4.-8.kl. saruna par Barikāžu laiku sociālo zinību un vēstures stundās.
  • 1.-3.kl. 20.janv. plkst. 8.30 tikšanās ar 9.kl. skolēniem, lai aktualizētu Barikāžu atceres dienu.
  • 9. kl. 20.janv. plkst. 11.00 – 14.00 piedalās Barikāžu aizstāvju atceres 32. gadadienas pasākumā Liepājas ielā.
  • Jaunsardzes pulciņa dalībnieki Samanta Čače, Megija Brasliņa, Tomass Imants Rusbergs, Kristers Feldmanis kopā ar sk. V. Zviedri 20.janv. organizē un vada izzinošu uzdevumu staciju novada skolēniem. 

20.janvārī norisinājās barikāžu pasākums “Toreiz janvārī…”, kurā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas  9.klases skolēni piedalījās daudz un dažādās aktivitātēs.  Skolēni veica dažādus prāta, fiziskos un praktiskos uzdevums,  gūstot papildus zināšanas  par 1991.gada barikāžu laika notikumiem. Audzēkņiem bija jāliek puzle, kurā jāpielieto… domāšana,  1991.gada notikumiem jāatceras datumi, kuros tie norisinājās,  jāveido figūras ar aizvērtām acīm,   bija jāspēlē spēle “Alias”, kā arī jāveic citi uzdevumi.  Barikāžu pasākumā klasesbiedri varēja pierādīt, cik saliedēta ir viņu klase, satikt savus draugus no citām Kuldīgas novada skolām. Skolēnu ieinteresētībā varēja redzēt prieku un vēlmi piedalīties pasākumā.

Informāciju sagatavoja Monta Uzstiņa

Sveicam 9.a klases kolektīvu ar iegūto 2.vietu Barikāžu atceres dienas aktivitātēs!