Hobiju tirdziņš “Darbosimies kopā ar prieku!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība” ietvaros novembra mēnesī norisinājās hobiju tirdziņa “Darbosimies kopā ar prieku” nodarbības.

Nodarbības bija radošs process, kuras balstījās uz mācīšanās pīlāru “mācīties darīt”. Tās norisinājās nepiespiestā gaisotnē, visiem tika dota iespēja ietekmēt procesu, iesaistīties, izteikties. Radošo darbnīcu laikā tika gatavoti dažādi brīnumi darbiņi, kuri tiks pārdoti pret ziedojumiem labdarības tirdziņā.

Pašpārvaldes prezidents un projekta dalībnieks Mārtiņš Stebulis atzīst: “Radošās nodarbības bija lielisks veids kā saliedēt kolektīvu. Protams, katram bija sava roka jāpieliek, tomēr arī tas radīja ikvienā prieku, ka varam to darīt laba mērķa vārdā. Prieks par Kuldīgas Senioru skolas pārstāvjiem, kas iesaistās mūsu projektā. Viņiem ir lielāka pieredze, tādējādi viņi sniedza vairāk ieteikumus kā radošo procesu padarīt efektīvāku.”

Līdz labdarības tirdziņam palicis pavisam maz… Taču darba vēl daudz. Projekta dalībnieki tiksies vēl vienā radošajā nodarbībā, lai gatavotu kulinārijas izstrādājumus.

Tiekamies 24. decembrī no plkst. 9.00 pārtikas tirgū! Aicinām apmeklēt, lai ar ziedojumiem atbalstītu personas ar funkcionāliem traucējumiem, rodot iespēju iegādāties pārvietošanās rīkus, apmaiņā saņemot kādu no mūsu darbnīcās izstrādātajiem produktiem.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.