V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā 19.februāris ir projektu diena „Ielec rītdienā!”

Moto„Iepazīsti profesijas!”

1.klase

 • 1.b plkst. 9:40-11:10 nodarbība „Ko dara pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs?”(S.Reimane)
 • Mācību stundas
 • 1.a plkst. 11:20-13:00 nodarbība „Ko dara pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs?”(S. Vickope)
 • Mācību stundas

 

2.-4.klase

 • Ģenerālmēģinājums konkursantiem no plkst. 9:00 Kuldīgas Jauniešu mājā
 • Pārējiem – mācību stundas
 • 2.klase veido izstādi „Profesiju karuselis” (izejmateriāls plastalīns), 3.stāva koridorā
 • 3. klase mācību stundas (karjeras nedēļa 28.01.-1.02.)
 • 4. klase iepazīst vecāku profesijas,
 • no plkst.10:20 ceļš uz Kuldīgas Jauniešu māju,
 • 11:00-12:20 Kuldīgas Jauniešu mājā pasākuma „Iepazīsti tērpa dizainera profesiju!” noslēgums- skolēnu tērpu modes skate.
 • Pusdienas ap plkst. 12:55

Moto „Iepazīsti profesijas!”

  5.a, 2.kab, M.Lagzdiņa

M. Saulgriezis

5.b, 1.kab., A.Vilnīte,

I.Freimane

5.c, 8.kab., L.Līce

J.Jankovska

 
8:30-8:55 Jautājumu veidošana personībai Jautājumu veidošana personībai Jautājumu veidošana personībai  
 
  Ceļš uz tehnikumu Ceļš uz tehnikumu Ceļš uz tehnikumu  
9.10-11.20 Tikšanās vieta tehnikuma pagalms,

viesošanās un darbošanās dažādās stacijās(5) KuldīgasTehnoloģiju un tūrisma tehnikumā No katras klases 2-3 zēniem būs iespējas darboties tikai pie automehāniķiem.

 
11:45 Pusdienas VPKV  
No plkst. 11:55 Ceļš uz Sv.Annas baznīcu  
12:20-13:00 tikšanās ar personību(M.Burke-Burkevicu) “Sekmīgas karjeras veiksmes formula” notiks Sv.Annas baznīcā  

Moto „Izpēti profesijas!”

  6.a, 3.kab.,L.Zeidaka 6.b, 12.kab.,M.Reiha 6.c, 7.kab,L.Pirtniece
8:30-9:00

E- resursos iepazīstas ar personību.

Jautājumu veidošana personībai.

E- resursos iepazīstas ar personību.

Jautājumu veidošana personībai.

E- resursos iepazīstas ar personību.

Jautājumu veidošana personībai.

8:30-12:00 Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

9:10-11:10 Veido prezentāciju uz A4 lapas par kādu savu radinieku profesiju(atzīme soc.zinībās) Veido prezentāciju uz A4 lapas par kādu savu radinieku profesiju(atzīme soc.zinībās) Veido prezentāciju uz A4 lapas par kādu savu radinieku profesiju(atzīme soc.zinībās)
11:10-11:50 Prezentācijas prezentēšana Prezentācijas prezentēšana Prezentācijas prezentēšana
11.50 pusdienas
No plkst. 12:00 Ceļš uz Sv.Annas baznīcu
12:20-13:00 tikšanās ar personību (M.Burke-Burkevicu) “Sekmīgas karjeras veiksmes formula” notiks Sv.Annas baznīcā

Moto „Matemātika darbavietā”

  7.a,11.kab. R.Bidzāne,

G.Jankovska

7.b, 9.kab. E.Heniņa,

I.Reboka

7.c, 5.kab. M. Pujāte,

D.Zomerovska

8:30-9:20 E- resursos iepazīstas ar uzņēmumu/ personību.

Jautājumu veidošana uzņēmumam/personībai.

 

E- resursos iepazīstas ar uzņēmumu/

Jautājumu veidošana uzņēmumam/personībai.

 

E- resursos iepazīstas ar uzņēmumu/

Jautājumu veidošana uzņēmumam/personībai.

 

8:30-12:00 Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

  Ceļš uz uzņēmumu Ceļš uz uzņēmumu Ceļš uz uzņēmumu
No 9:45-10:30 Ekskursija uzņēmumā Kuldīgā/Jautājumu uzdošana Ekskursija uzņēmumā Kuldīgā/ Jautājumu uzdošana Ekskursija uzņēmumā/ Jautājumu uzdošana
10:45-12:20 SDU (atzīme matemātikā) SDU(atzīme matemātikā) SDU(atzīme matemātikā)
11:50 pusdienas
No 12:20 Ceļš uz Kuldīgas Jauniešu māju
13:00-14:15 tikšanās ar personību (Jāni Buķeli) „Motivācijas nozīme personības izaugsmē” notiks Kuldīgas Jauniešu namā

Moto „Manas rītdienas vajadzības”

  8.a, 6.kab. I.Blumberga 8.b, 30.kab.,V.Pērkone 8.c, 31.kab.,

J. Hartmane

8:30-9:00 Jautājumu veidošana personībai Jautājumu veidošana personībai Jautājumu veidošana personībai
8:30-12:00 Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

9:10-10:45 Filma „ Zaļais pipars 4” (youtube, 23 min.) Filma „ Zaļais pipars 4” (youtube, 23 min.) Filma „ Zaļais pipars 3” (youtube, 19 min.)
CV un motivācijas vēstules rakstīšana (punkti latviešu val.) CV un motivācijas vēstules rakstīšana (punkti latviešu val.) CV un motivācijas vēstules rakstīšana (punkti latviešu val.)
10:45 pusdienas
11:10-12:20
 •  prezentācija (7 min) darba intervija https://www.youtube.com/watch?v=SFn_S24qI18 /
 • piemērs https://www.youtube.com/watch?v=M2l8lnVXkZ0 (12 min)
Darba intervijas lomu izspēle Darba intervijas lomu izspēle Darba intervijas  lomu izspēle
No 12:20 Ceļš uz Kuldīgas Jauniešu māju
13:00-14:15 tikšanās ar personību (Jāni Buķeli) „Motivācijas nozīme personības izaugsmē” notiks Kuldīgas Jauniešu namā

Moto „Izglītība un darbs”

  10.a, 33 kab. D.Strupule-Buka/E. Stepēns 11.ab
8:30-9:10 SWEDBANK mācību stundas “Dzīvei gatavs” – angļu valoda

Dalība Panākumu Universitātē

(L.Zudāne, Rīga)

Brīvprātīgo darbs

(S.Upeniece, D.Grīna, V.Augsne, D.Šmēdiņa)

9:15-9:55 SWEDBANK mācību stundas “Dzīvei gatavs” – informātika
10:05-10:45 SWEDBANK mācību stundas “Dzīvei gatavs” – ekonomika
10:45 pusdienas
11:10-11:50 SWEDBANK mācību stundas “Dzīvei gatavs” – klases stunda
  mācību stundas
  mācību stundas

      

Projektu diena veidota saistībā ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Sastādīja: V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas karjeras konsultante Guntra Krūkliņa

2019.gada 18.februāris