30. augustā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas kolektīvs satikās Kaļķu ielas radošajā kvartālā, lai nosvinētu atkalredzēšanos, sveiktu vasaras apaļos jubilārus, teiktu paldies tiem pedagogiem, kas dodas pelnītā atpūtā, vietā uzņemtu apņēmības pilnos jaunos pedagogus, kā arī sirsnīgi apsveiktu tos, kas vasarā mijuši gredzenus vai kuplinājuši savu ģimeni.

No kreisās: skolas direktore Inese Astaševska un jaunie pedagogi – sākumskolas skolotāja Madara Freiberga, latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Sitņika, angļu/spāņu valodas skolotāja Anna Abersone, matemātikas skolotāja Māra Megne un angļu valodas skolotāja Ilze Babra.

Par šo skaisto svētku mirkli VPKV kolektīvs vēlas teikt sirsnīgu paldies Kaļķu ielas radošajam kvartālam – ražotnēm Rudy’s Kombucha, Klavins Piano, Skārdnieku darbnīcai ZEILAN un DUNA brewery, īpaši Tomam Eglem un Robertam Jansonam, par silto uzņemšanu un iespēju ielūkoties radošā kvartāla darbnīcu ikdienā!