Zinību dienā skolas priekšā šogad sanāca pirmklasnieki, lai svinīgi atzīmētu savu skolas gaitu sākumu. Tikmēr pārējie VPKV skolēni 1. septembri sagaidīja kopā ar saviem klašu audzinātājiem savās klašu telpās.

Direktore Inese Astaševska sveic pirmklasniekus ar viņu pirmo 1. septembri V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā.
Ciemos ieradās arī Karlsons un iemācīja jaunajiem skolēniem to, ko prot vislabāk – draudzēties!
Kopā ar Karlsonu skolēni atkārtoja arī burtus. Vai vari izlasīt, kādu vārdu pirmklasnieki izveidojuši? 🙂

Lai mums visiem skaists, zināšanām un kopā būšanas mirkļiem piepildīts mācību gads!