Edurio ir inovatīva tīmekļa platforma skolām un skolu tīkliem, lai ievāktu un izmantotu rīcībai
atgriezenisko saiti no skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenēm.