Kuldīgas novadā ir sena tradīcija – godināt labākos skolēnus. Ik gadu pavasarī uz tikšanos klātienē ar Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu aicina skolēnus, kuriem ir augsti sasniegumi novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, publiskās runas konkursos, kā arī skolēnus, kuri ir aktīvi un radoši sabiedriskajā darbībā un kuri popularizē skolas un novada vārdu.

Šogad, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un saistībā ar to izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, I. Bērziņa ar labākajiem skolēniem un izglītības iestāžu vadītājiem 30.aprīlī tikās attālināti – ar ZOOM videokonferences starpniecību.
“Gribēju jums šodien pateikt lielu paldies par to, ko darāt. Mēs ļoti lepojamies ar jūsu sasniegumiem. Gribu vēlēt, lai enerģija un zinātkāre, kas ir jūsos, būtu allaž dzīva. Vēlu jums arī turpmāk lieliskas sekmes un labus panākumus gan mācībās, gan darbā,” skolēniem sacīja I. Bērziņa.

Pasākumā tika godināti V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni: Paula Astiča, Alise Cīrule, Ivo Dzērve, Enija Grēta Fiļippova, Kristīne Grīnberga, Mārtiņš Stebulis, Kārlis Krūmiņš, Marija Ausmane, Valters Jūrmalis, Mērija Anna Mazūre.

Paula Astiča

Alise Cīrule

Ivo Dzērve 

Enija Grēta Fiļippova

Kristīne Grīnberga
Mārtiņš Stebulis

 

 

Kārlis Krūmiņš

Marija Ausmane
Valters Jūrmalis

 

 

Mērija Anna Mazūre

12.b klase, Paula Astiča;

1.vieta Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē, uzaicinājums uz valsts posmu;

2.vieta Kuldīgas novada angļu valodas olimpiādē;

Atzinība Kuldīgas novada ekonomikas olimpiādē;

Atzinība Kuldīgas novada vēstures olimpiādē;

Atzinība Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē;

3.vieta ekonomikas  konkursā Ya – Le “Titāni “ Ventspilī;

Atzinība RTU konkursā “Tilti” Liepājā.

12. b klase, Alise Cīrule;

2.vieta Kuldīgas novada krievu valodas olimpiādē;

3.vieta Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē;

3.vieta ekonomikas  konkursā Ya – Le “Titāni “ Ventspilī;

Atzinība RTU konkursā “Tilti” Liepājā.

12.b klase, Ivo Dzērve;

2.vieta Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiādē;

Atzinība Kuldīgas novada vēstures olimpiādē;

Atzinība RTU konkursā “Tilti” Liepājā.

11.a klase, Enija Grēta Fiļippova;

1.vieta Kuldīgas novada ķīmijas olimpiādē;

2.vieta Kuldīgas novada krievu valodas olimpiādē;

2.vieta Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādē;

Popularizējusi skolas un novada vārdu piedaloties televīzijas konkursā “Gudrs, vēl gudrāks!”

11.a klase, Kristīne Grīnberga;

2.vieta Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē;

2.vieta Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādē;

2.vieta Kuldīgas novada ķīmijas olimpiāde;

3.vieta Kuldīgas novada vēstures olimpiādē;

9.a klase, Mārtiņš Stebulis;

2.vieta Kuldīgas novada ķīmijas olimpiādē;

3.vieta Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē;

Atzinība Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē;

Iegūta II pakāpe konkursā “Teci, teci valodiņa” Kurzemes reģionā.

Iegūta I pakāpe Skatuves runas konkursā, Kurzemes reģionā.

9.b klase, Kārlis Krūmiņš;

2.vieta Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē;

3.vieta Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādē;

Atzinība Kuldīgas novada vēstures olimpiādē;

9.b klase, Marija Ausmane;

 1.vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē un uzaicināta uz valsts posmu.

6.b klase, Valters Jūrmalis;

1.vieta matemātikas olimpiādē;

1.vieta konkursā “Pagasts, Pilsēta. Valsts”

3.a klase, Mērija Anna Mazūre;

1.vieta matemātikas olimpiādē.