Lai gan šajā skolā mācos salīdzinoši neilgu laiku, vienmēr esmu pārstāvējusi savu klasi pašpārvaldē. Pirmos divus gadus tas nenotika sevišķi bieži, taču šogad viss mainījās, jo pati sāku aktīvāk iesaistīties dažādos pašpārvaldes veidotajos pasākumos.

Mans galvenais mērķis – veidot skolas dzīvi un pasākumu tādus, lai pat visslinkākais skolēns būtu ieinteresēts līdzdarboties kādā no pašpārvaldes veidotajām aktivitātēm. Manuprāt, katrā klasē ir sava veida bariņi, taču es ticu, ka uzlabojot jau šobrīd esošos un pievienojot jaunus un vēl nebijušus pasākumus, katra klase kļūs saliedētāka. Domāju, ka skolas dzīve kļūs vēl foršāka un interesantāka, ja tiks uzlabots vecais un nāks klāt arī kaut kas jauns un vēl nebijis, padarot ikdienu raibāku.

Prezidenta amats nav viegls, to es apzinos, tomēr zinu, ka tas man būs pa spēkam. Pašpārvaldes prezidenta pienākumu veikšana ir ļoti atbildīgs darbs, ko es varu paveikt, jo man ir augsta atbildības sajūta, vienmēr man uzticētos pienākumus esmu veikusi laikā un precīzi. Man ir labas attiecības gan ar skolas vadību, gan skolotājiem, tāpēc es varu veiksmīgi komunicēt ar skolēniem un skolotājiem, izskaidrojot un iepazīstinot ar pašpārvaldes sapulcē pieņemtajiem lēmumiem un jaunām idejām.

Katram cilvēkam ir plusi un mīnusi, taču man gribētos domāt, ka plusu ir daudz vairāk nekā mīnusu. Viens no maniem lielākajiem plusiem ir augstās darba spējas, jo es vienmēr strādāju daudz, lai varētu sasniegt mērķi un iegūt sev vēlamo rezultātu. Tas prasa ļoti daudz laika, ne vienmēr viss sanāk ar pirmo reizi, nākas mēģināt vairākas reizes. Tam vajadzīga pacietība.

Man ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem un es nebaidos runāt publikas priekšā, kas, manuprāt, ir ļoti liels pluss prezidenta amatā, jo tajā ir ļoti svarīga komunikācija. 

Šobrīd skolu pārstāvu dažādos konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs, kurās ir bijušas arī godalgotas vietas. Šo skolu esmu pārstāvējusi veiksmīgi arī 44. Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Šogad otro gadu pēc kārtas pārstāvēju skolu arī televīzijas raidījumā “Gudrs, vēl gudrāks”. Esmu vadījusi dažādus skolas pasākumus, kā arī tajos piedalījusies, tāpēc domāju, ka mans devums skolai ir liels, un tas tikai turpinās vēl augt.

Noteikti vēlos iedrošināt ikvienu iesaistīties un veidot pozitīvu mūsu skolas vidi. Uz turpmāku sadarbību,

ar cieņu, VPKV pašpārvaldes prezidente Enija Grēta Fiļippova