Mārtiņš Stebulis – pašpārvaldes viceprezidents

Neesmu no tiem jauniešiem, kuri saka, ka viss ir slikti, bet paši neko lietas labā nedara. Negribu stāvēt malā, bet darboties, vēlos būt kā dzinējspēks mūsu skolas pašpārvaldei,jo man ļoti patīk pavadīt laiku pašpārvaldē.

Mūsu skolas pašpārvalde ir ļoti mākslinieciska, katru starpbrīdi tur jūtama aktivitāte (jaunieši spēlē mūzikas instrumentus, apspriež dažādas idejas par ikdienas skolas dzīves uzlabošanu, u.t.t.). Arī es aktīvi piedalos sarunās, cenšos sniegt savu ieguldījumu ideju pilnveidošanā. Šajā mācību gadā, kopā ar savu klases biedru Mārci, esam īstenojuši ideju – “Pašpārvaldes Meme sienu”. Šī ideja mūsu skolas skolēniem rada interesi, tādējādi skolā var redzēt daudzus priecīgākus, smaidīgākus skolēnus. Tā skolēniem palīdz starpbrīdi pavadīt savādāk, “nesēžot telefonā”. Esmu izveidojis arī video materiālu skolas simtgades pasākumam, kurš ieguva pirmo vietu organizētajā video konkursā.

Viena no manām stiprajām pusēm – saskatot problēmu, radoši rast risinājumu.  Citas manas stiprās puses ir – prast kritiski izvērtēt situāciju, organizēt pasākumus, saliedēšanas aktivitātes (klases kolektīvā esmu uzņēmies klases vecākā lomu, esmu veicinājis klases kolektīva dalību ZZ čempionātā, noorganizējis priekšnesumus, ar savām idejām) u.c.

Ko es varētu skolai dot? Šis būs mans lielais izaicinājums. Gribētu popularizēt skolas vārdu Kuldīgas novadā, turpināt pašpārvaldes darbu arī turpmāk, jo tas, pateicoties iepriekšējās prezidentes – Sonoras Skosas sadarbības prasmēm un vēlmēm uzlabot skolas ikdienas vidi, ir bijis ļoti kvalitatīvs. Tāpat vēlētos ar pašpārvaldi piedalīties dažādos projektos, šobrīd esmu devis savu ieguldījumu  projektā “Darīsim paši!”, kur mūsu pašpārvaldes pārstāvji sadarbībā ar Piltenes ielas iedzīvotājiem, kuri izmanto mūsu skolas stadionu, atjaunos vingrošanas rīku kompleksu stadionā.

 Esmu gatavs veltīt savu laiku un ieguldīt papildus darbus, padarot skolēnu skolas dzīvi interesantāku, jautrāku un kvalitatīvāku. Man ir svarīgi, lai visi skolā justos labi (gan skolēni, gan skolotāji, gan citi skolas darbinieki), jo manuprāt tas veicina arī kvalitatīvu mācīšanos!

Pateicos Sonorai Skosai un žūrijai par ticību maniem spēkiem, apstiprinot VPKV pašpārvaldes viceprezidenta amatam!

 

Mārtiņš Stebulis