11.martā V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolotāju kolektīvam Kuldīgas Jauniešu mājā norisinājās labbūtības diena. Šis pasākums tika organizēts, lai skolotājiem būtu iespēja gūt nelielu atslodzi pēc neatlaidīga darbu. Labbūtības diena bija veids, kā veicinātu labāku darba vidi, saliedētāku kolektīvu un kopīgu sajūtu skolā.

Sākotnēji Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra darbinieki pedagogiem bija sagatavojuši saliedējošas aktivitātes. Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktores vietniece karjeras izglītības un audzināšanas darbā Anda Andersone skolotājiem stāstīja par labbūtību un tās esamībai nepieciešamajām komponentēm – ķermeni, prātu, dvēseli. Anda Andersone aicināja skolotājus iziet no savas komforta zonas.

Pēc tam sekoja Kuldīgas Jauniešu mājas jaunatnes darbinieka Adriana Dravnieka ledus laušanas aktivitātes skolotājiem, arī šo aktivitāšu laikā visiem klātesošajiem bija jāiziet no komforta zonas un jāuzzina kaut kas vairāk par saviem kolēģiem. 

Pēc šīm ievada aktivitātēm skolotāji bija sagatavojušies turpināt dienas gaitā paredzētās aktivitātes. Pedagogiem pirms labbūtības dienas bija jāpiesakās kādā konkrētā “labbūtības darbnīcā” – “Piena ceļš”, “Vēsā mierā”, “Nolaid tvaiku”, “Caur ērkšķiem uz rozēm”, “Lai brīnums top!”. Nav zināms, kas katrā darbnīcā būs jādara – esam gatavi nezināmajam! 

Tikai tad, kad pienāca laiks doties uz labbūtības darbnīcām, skolotāji uzzināja to, kas tajās būs jādara! Rezultāts – gūt nelielu atslodzi, veicināta labāka darba vide, veicināts saliedētāks kolektīvs – bija sasniegts!

Pasākuma noslēgumā katras darbnīcas dalībnieki pastāstīja saviem kolēģiem, ko guvuši šajās aktivitātēs, vai kāds ir gala gūtais rezultāts. Neliels ieskats labbūtības darbnīcās un rezultātos:

Paldies visiem par iesaisti! Paldies organizatoriem un darbnīču vadītājiem! Paldies Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram par telpām un sagatavotajām aktivitātēm!

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Stebulis