Mūsu skolā no 5. novembra līdz 10. novembrim sporta stundu ietvaros notika Lāčplēša dienai veltīts konkurss, kurā piedalījās 1. – 3. klašu skolēni, sacenšoties par titulu Lācplēšpuika un Spīdola.  Konkursā bija jāveic pieci dažādi spēka un veiklības uzdevumi –  30m skrējiens,  lēcieni tālumā no vietas, krekla pogu pogāšana uz laiku, lentīšu siešana, kā arī lēcieni pāri vingrošanas solam. Skolēni ar aizrautību pildīja uzdevumus, kā arī paši iesaistījās rezultātu fiksēšanā un skaitīšanā, tā nodrošinot godīguma principu.

P.S. Tā kā šis ir sporta stundas pasākums, tad skolēniem maskas nav jālieto.