Š.g. 11.septembrī Dzejas dienu ietvaros sākumskolas un pamatskolas posma skolēni skolas 1.stāva vestibilā lasīja pēc saviem ieskatiem izvēlētu latviešu autora dzeju, tādējādi paužot, kurš no autoriem un tematiem ir savai sirdij vistuvākais.

Vairāk fotogrāfiju šeit