Dzejas dienu mēnesī, 13.septembrī, savā kādreizējā skolā pēc 18 gadiem atgriezies mūsu skolas absolvents, tagad Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes docents Jānis Veckrācis, kuru Latvijā pazīst kā dzejnieku un atdzejotāju Jāni Vādonu. Šobrīd viņš ir 3 dzejas krājumu: “Virve”, “Pagaidām iesāpas elpa” un “Klusuma forma” autors.

Kā augstskolas pasniedzējs, Jānis savu galveno darbību velta pētniecības jomai tulkošanā, kurā, kā viņš pats apgalvo, sajūtas kā detektīvs.

Jānis Vādons tikās ar skolas vecāko klašu skolēniem-interesentiem, uzrunāja un sarunājās ar viņiem.

Viņš lika aizdomāties par daudzām ikdienišķām un nozīmīgām lietām.

Piemēram, šodien cilvēki lasa vairāk, kā jebkad (Facebook,Instagram), bet patiesībā tā ir pseidolasīšana.  Cilvēki lasa visu dienu, bet kāds ir rezultāts – informatīvais nogurums.

Grāmatu lasīšana faktiski spēj tevi aizvest gluži citā pasaulē, ļauj iepazīt šo pasauli, sniedz brīvības pieredzi, atklāsmes pieredzi, ļauj piedzīvot prieku atrast patiesību, tāpēc sastapšanās ar literatūru ir svarīga katram cilvēkam.

Galvenais Jāņa Vādona novēlējums: atrast savu grāmatu! 

Tikšanās beigās  Jānis lasīja savu dzeju un skolas viesu grāmatā atstāja novēlējumu Plūdoņa skolai.

Lai uzlidojumi un dažādas brīvības gan darbā un mācībās, gan citos priekos skolā un ap skolu!

Ar sveicieniem Jānis Veckrācis (Vādons)

P.S. Viens no dzejniekiem, kura dzeja savulaik visvairāk iespaidojusi Jāņa Vādona poētisko pasauli, ir Ojārs Vācietis, kuru Jānis raksturo kā cilvēciski īstu dzejnieku.