Katrā novadā vai pilsētā ir interesanti, slaveni dabas objekti un kultūrvēstures objekti: baznīcas, senas būves, pieminekļi.  Katrā novadā, pilsētā  ir arī ievērojami cilvēki, kuri ir atpazīstami ar saviem paliekošajiem darbiem un devumu sabiedrībai.

2023. gada 6. martā 4.a klases skolēni ar savu skolotāju, klases audzinātāju I. Liepiņu sociālos zinību un vēstures stundu laikā devās uz Kuldīgas Galveno bibliotēku, kur notika mācību nodarbība par tēmu: Kuldīgas pilsētas un novada ievērojami cilvēki (novadnieki) dažādos laikos. Skolēni interesantā veidā papildināja savas zināšanas par ievērojamiem novadniekiem pildot interesantus uzdevumus. Skolēniem sadarbojoties pāros, grupās no dotajiem novadnieku vārdiem, uzvārdiem nācās savienot ar viņam atbilstošo faktu, kā arī bija jāprot atpazīt novadniekus pēc fotogrāfijām.

Informāciju sagatavoja sociālo zinību un vēstures skolotāja, klases audzinātāja Inga Liepiņa