7.decembrī konkursa “Teci, teci, valodiņa” finālā Rīgā 9.a klases skolēns Mārtiņš Stebulis ieguva 2.pakāpes Lielā stāstnieka diplomu. Skolēnu sagatavoja un konkursa klātienē atbalstīja skolotāja un klases audzinātāja Inta Blumberga.
Apsveicam Mārtiņu, viņa vecākus un priecājamies kopā ar visiem!

Mārtiņš kopā ar skolotāju Intu Blumbergu.
Mārtiņš kopā ar žūrijas locekļiem.