“Vidusskolas lepnums 2023” 12.a klases skolniece

Katrīna Kiričenko

Katru gadu izglītības iestāde nomināciju “Vidusskolas lepnums 2023” piešķir skolēnam ar visaugstāko vidējo vērtējumu 12.klasēs. Katrīnai vidējais vērtējums 9.00, aktīva dalība un augsti sasniegumi mācību olimpiādēs.

Par augstām sekmēm mācībās Katrīna saņem Atzinības rakstu no Latvijas republikas Ministru prezidenta K.A. Kariņa. 
Par labām un teicamām sekmēm, sasniegumiem olimpiādēs un aktīvu darbu ārpussklases darbā Finanšu ministrija Katrīnai piešķir Latvijas Simtgades stipendiju.

 

“2023. gada absolvents” 12.a klases skolēns

Mārtiņš Stebulis

Katru gadu izglītības iestāde nomināciju piešķir 12.klases absolventam, kurš aktīvi darbojas pašpārvaldē, ārpusskolas darbā, interešu 
izglītībā.

Fotogrāfe Ieva Ezeriete

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Evija Heniņa