23.janvārī skolā norisinājās karjeras atbalsta pasākums “Veru durvis uz augstskolu…”, kura laikā Kuldīgas novada, kā arī Alsungas un Aizputes vidusskolas 11.-12.klašu jaunieši varēja iepazīties ar augstskolu piedāvājumu. Kopumā pasākumā piedalījās ap 180 jauniešiem.

Vislielākā interese bija par Latvijas Universitātes, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmām. Pasākumā bija pārstāvētas arī  Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Kultūras koledža.

Jauniešu tikšanās ar RTU studentiem.
LU pārstāvju tikšanās ar skolu jauniešiem.