17.janvārī V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā norsinājās Projektu diena, kuras laikā notika dažāda veida nodarbības, darbnīcas un ekskursijas skolēniem:

  • Fizmix eksperimenti https://www.fizmix.lv/,kurus vadīja Raitis Streičs.
  • Biomed nodarbība, kuras laikā Dārta Pūpola no LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta, kura mācījusies Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē pastāstīja par jaunākajiem pētījumiem bioloģijas nozarē, par pētījumiem ģenētikā un bioloģijā vispārīgi.  Iepazīstināja skolēnus ar nepieciešamajām zināšanām un to cik bioloģijas zinātne ir nozīmīga mūsu ikdienā. 
  • Organizācijas “Papardes zieds”  lekcija meitenēm par pubertātes vecuma īpatnībām.
  • Ventspils digitālā centra nodarbības zēniem – Robotika/ 3D grafika.
  • Stundas ar SDU (Starpdisciplinārie uzdevumi).
  • Darbnīcas 1.-4.kl., kuras organizēja un vadīja sākumskolas skolotājas.
  • 11.klases skolēni demonstrēja dažādus eksperimentus.
“Fizmix” radītie eksperimenti.
Eksperimentus rāda 11. klases skolēni.
Darbnīca sākumskolas skolēniem.