25.02. BJC notika Kuldīgas novada skolēnu Skatuves runas konkurss.

Lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem: 1. klases skolēniem Aleksam Cīrulim Augstākās pakāpes diploms, Heidijai Jēkabsonei 1. pakāpes diploms (skolotāja S. Peskopa), 3. klases skolniecei Diānai Aņišinai 1. pakāpes diploms (skolotāja L. Balode), 4. klases skolēnam Adrianam Pirtniekam 1. pakāpes diploms (skolotāja I. Incenberga), 5. klases skolniecei Kristīnei Berkertai 1. pakāpes diploms, 9. klases skolēnam Mārtiņam Stebulim Augstākās pakāpes diploms, Nikolai Marijai Meikšānei 2. pakāpes diploms (skolotāja I. Blumberga), 9. klases skolniecei Lilijai Dambei 2. pakāpes diploms (skolotāja J. Hartmane).

12. martā uz konkursa 2. kārtu Kandavā dosies A. Cīrulis, H. Jēkabsone, D. Aņišina, K. Berkerta, M. Stebulis.