Cienījamie vecāki!

Pamatojoties uz Krīzes vadības padomes sēdes 12.marta paziņojumu Par ārkārtas situācijas izsludināšanu no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim, VPKV pārtrauc mācību procesa norisi klātienē. No 13.marta mācības tiks nodrošinātas attālināti.

Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka CENTRALIZĒTO EKSĀMENU NORISE SVEŠVALODĀ 12.kl. IR PĀRCELTA UZ 2020.gada MAIJU.

Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020.gada 12.maija līdz 2020.gada 15.maijam

angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 12.maijā,  mutvārdu daļa – 12., 13. un 14.maijā

krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 14.maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15.maijā;

Arī 12.kl. skolēni no 16.- 20.martam dodas PAVASARA BRĪVLAIKĀ.

Mācības attālināti 1.- 12.klasei sākas 23.martā

Skola individuāliem apmeklējumiem atvērta no 9.00-13.00

Skolas vadība