Maija vidū skolas direktore Inese Astaševska saņēma pateicības vēstuli no Kanādas, kur šobrīd dzīvo Varimants Plūdonis. Viņš priecājas par Dinas Poriņas sarakstīto grāmatu “Ģimnāzija nav tikai sapnis”, kuru saņēma dāvanā no mūsu skolas.

Viņš raksta: “Grāmata dod ļoti labu ieskatu, kā tika skolota un audzināta latviešu jaunatne brutālajos Padomju Savienības un vācu okupācijas gados. … Izņemot pirmās neatkarības 22 gadus, aizvadītais gadu simtenis mūsu tautai bija ļoti smags un postošs. Acīmredzot, mēs tomēr esam sīksta tauta, jo  to visu pārdzīvojām.”

Vēstules nobeigumā Varimants Plūdonis izsaka bažas par pandēmijas gaitu un nobeidz vēstuli ar vārdiem: “Žēl, ka nav mūsu spēkos atstāt jaunajai paaudzei tādu pasauli, kādu mēs, kā bērni, saņēmām.”

Iepriekšējo vēstuli no Varimanta Plūdoņa lasi šeit

 web counter