14. maijā, Kuldīgas novada iedzīvotāju pastkastītēs nonācis avīzes “Kuldīgas Novada Vēstis” maija numurs, kurā vesela lappuse atvēlēta mūsu skolas pieredzei, mācoties attālināti. Tā lieliski demonstrē mūsu skolēnu nemierpilno ikdienu, viņu veiksmes un neveiksmes. Jau no pirmās dienas skolas mājas lapā tiek apkopoti skolēnu stāsti par to, cik aktīvi viņi strādā, sadarbojas, kā mācās analizēt savu mācīšanās procesu, kā gūst prieku no padarītā.

Skolas dzīve turpinās, šodien notika tradicionālā direktora stunda, kurā M.Burke-Burkevics runāja ar 12.klašu skolēniem par sapņiem, mērķiem un resursiem.

15.maijā Zoom vidē notiks svinīgs Pēdējā zvana pasākums. Parasti tas ir prieka un pateicības mirklis, šopavasar tas būs arī izaicinājums gan pasākuma organizatoriem, gan dalībniekiem.

Turpinās sadarbība arī ar vecākiem. Šajā maija nedēļā vecāku sapulces tika organizētas četru 4.klašu un trīs 9.klašu skolēnu vecākiem, nākamnedēļ uz tikšanos attālināti uzaicināti divu 3. un trīs 6.klašu skolēnu vecāki sakarā ar izmaiņām mācību saturā nākamgad. Prieks par to, ka vecāki ir ļoti atsaucīgi un labprāt pieslēdzas videokonferencei Zoom platformā, izsaka viedokļus, uzdod jautājumus. Šāda aktivitāte rosina domāt par vecāku sapulču formas iespējamu maiņu nākotnē.

Tuvojas mācību gada beigas un kā ik gadu, arī šogad, plānota labāko skolēnu pieņemšana pie skolas direktora. Tā notiks attālināti 29.maijā un tajā skanēs daudz pateicības vārdu mūsu labākajiem skolēniem.

30.maijā paredzētais skolas salidojums gan atcelts, bet mēs esam pārliecināti, ka jaunie apstākļi, kas šobrīd visvairāk skar mūsu topošos absolventus, būs viņiem tikai kārtējā šķēršļa pārvarēšana. Priecājamies, ka neapsīkst 12-to klašu skolēnu radošais gars un ceram, ka saņemot atestātus par vispārējo vidējo izglītību, prieks un lepnums piepildīs ne tikai absolventu, bet arī viņu vecāku un skolotāju sirdis.