15.martā Kuldīgā notika pedagogu profesionālās pieredzes forums 2023 “Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā”

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu pārstāvēja 6 pedagogi.

Vēstures un soc. zinību skolotāja, karjeras konsultante Guntra Krūkliņa dalījās ar savu labo praksi par tēmu “Caurviju prasmju apguve un attīstīšana, iesaistot jauniešus nākotnes mērķu izvērtēšanā. Kritiskā domāšana, pašvadīta mācīšanās, sadarbība”.

Sākumskolas skolotāju Saivas Peskopas, Ineses Vittes pieredzes stāsta tēma  “Kā, attīstot sadarbības caurviju prasmi, tiek veicināta 1. klases skolēnu adaptācija skolā.”

Sākumskolas skolotāja Ilona Incenberga dalījās pieredzē par tēmu “Kā caur kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas paņēmieniem skolēniem apgūt matemātiskās prasmes?”

Ģeogrāfijas skolotāja, skolas dabaszinātņu metodiskās jomas vadītāja Māra Lagzdiņa iepazīstināja ar “Digitālās pratības pilnveidošanu ģeogrāfijā 10.-12.klasē”.

Darbnīcu “Tehnoloģijas mācību procesā-draugs vai ienaidnieks? Digitālās  prasmes vidusskolā” vadīja angļu valodas skolotāja Vineta Pērkone.