2023. gada 13. martā Jauniešu mājā viens pēc otra ieradās VPKV skolotāji, darbinieki, lai ļautos kopābūšanas un kopādarīšanas priekam. 

Labbūtība – sajūta, kuru klātesošie guva dienas garumā.

Paldies “šovu” vadītājām  Zanei Cīrulei, Ievai Bergmanei, Inesei Eglei, Gunitai Konutei par sniegto sirds siltumu, iedvesmu, dzīvesgudrību. Kopā darbojoties, pozitīvās emocijas, idejas, nākotnes plāni sniedza pārliecību: “Kopā mēs varam visu!”