V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas piedalīšanās projektos 2019./2020.m.g.

 1. “Sporto visa klase”, atbalsts Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).
 2. “Tīrai Latvijai” sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, SIA BAO, Valsts izglītības satura centru.
 3. Skolēnu mācību uzņēmumi (Junior Achievement).
 4. “Uzņēmējdarbības skola”, Biznesa Augstskolas “Turība” programma.
 5. Lauku atbalsta dienesta projekts Nr.19-00-A019.332-000008 “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks -EZIS.
 6. MOT Latvija projekts “MOT jauniešiem 12-16”  -9.kl.skolēniem.
 7. “Skolas piens” un “Skolas auglis” – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 8. Dalība brīvprātīgajā skolu tīklā pārējais uz kompetencēs balstītu izglītību.
 9. ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds).
 10. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”).
 11. Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 12. ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001.
 13. Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 2.kārtas” projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros “Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā”
 14. Erasmus+ programmas projekti “Angļu valodas kompetenču attīstīšana un CLIL metodoloģijas ieviešana VPKV internacionalizācijas veicināšanai”, atbalsts Valsts izglītības attīstības aģentūra.(2019-1-LV01-KA101-060213)
 15. Erasmus+ programmas projekts “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” (“Teachers and parents together have strength” ) (Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046846)
 16. Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts“GREEN ENTREPRENEURS FOR BETTER WORLD” (“Zaļie uzņēmēji labākai pasaulei”) Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA229-046962_1