19. un 20.augustā skolas pedagogiem bija iespēja apmeklēt Rīgas Tehniskās universitātes asociētās profesores un vadošās pētnieces Karine Oganisjanas vadītos 2 dienu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Domāšanas veicināšana mācību procesā” un “Starpdisciplinārās mācības 21.gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai”. 
Nodarbības notika mūsu skolā un tās apmeklēja 54 pedagogi.
Vērtīgas un atraktīvas dienas pavadīja mūsu skolas pedagogi un ieguva jaunu iedvesmu skolas simtgades gada sākumā.