19.05.2023.

Lepojamies ar 1.-2. un 3.-4. klašu deju kolektīviem “Pūpoliņi”. Paldies skolotājai Sindijai Sabīnei Pogai!