Vairāk nekā tūkstotis skolēnu 5.martā, attālināti piedalījās piecās Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu reģionālajās konferencēs, prezentējot kopā 870 izstrādātos pētniecības darbus sešās zinātņu nozarēs. Šī mācību gada ietvaros, kad zinātniskās pētniecības darbu izstrāde notika ļoti sarežģītos apstākļos attālināti, lielais darbu skaits apliecina noturīgās zinātniskās pētniecības tradīcijas Latvijas skolās.

Reģionālās zinātniskās konferences šogad organizēja Latvijas Universitāte Rīgas un Pierīgas reģionā, Rīgas Tehniskā universitāte Vidzemē, Daugavpils Universitāte Latgalē, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemgalē un Liepājas universitāte Kurzemē.

Reģionālās konferences šogad pulcēja ne tikai skolēnus, bet arī vairāk kā 200 universitāšu mācībspēkus, kas visu februāra mēnesi vērtēja iesniegtos pētniecības darbus un konferencēs kopā ar jauniešiem diskutēja gan par pētījuma gaitu, gan sasniegtajiem rezultātiem. Zinātniskās pētniecības darbu reģionālās konferences norisei bija izveidota speciāli platforma, caur kuru dalībnieki interaktīvā veidā varēja prezentēt darbus sava reģiona apakšzinātņu grupā.

Reģionālo konferenču I un II pakāpes diplomu ieguvēji iegūs tiesības piedalīties Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kas notiks jau marta nogalē. 

Vislabākie rezultāti – mūsu skolas 11-to klašu skolēniem.

Uz reģionu tika aizsūtīti 9 darbi, kurus izvērtēja recenzenti. 5 darbiem iegūto punktu daudzums atļāva piedalīties reģionālajā 2.posma konferencē ar saviem lasījumiem.

Uzaicinātie:

Bernhards Hartmanis ” Jaunsardze – patriotiskas un atbildīgas attieksmes pret valsti veidotāja jauniešos” /iegūst III.kategoriju

Rūta Mediņa “Temperamenta saistība ar mūziku” /iegūst III.kategoriju

Pauls Bindars “Viltus informācijas izplatība internetā” /iegūst III.kategoriju

Georgs Stašaitis “Krimas aneksijas ietekme Latvijā” /iegūst II.kategoriju, uzaicina uz valsti – 3.posmu

Mileiko Daniēls, Jorens Upenieks “Piezemes ozona koncentrācijas noteikšana Kuldīgas pilsētā un apkārtnē” /iegūst I.kategoriju, uzaicina uz valsti – 3.posmu

Pateicība skolotājai Ingai Liepiņai par ZPD darba veiksmīgo organizāciju skolā šajā mācību gadā!