Runas konkursa “Mūsdienu varonības tēli Latvijā” pieņemšana pie Valsts prezidenta

Seši mūsu skolas skolēni piedalījās Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā runas konkursā, kur tiem bija jāuzraksta un jāiesūta runa par tēmu “Mūsdienu varonības tēli Latvijā” Latvijas valsts 101. gadadienā, iztēlojoties sevi Valsts prezidenta lomā.

Pēc žūrijas komisijas vērtējuma visi seši mūsu skolēni tika uzaicināti 8. novembrī uz Rīgas pili uz pieņemšanu pie Valsts prezidenta Egila Levita, kur tiem bija iespēja nofotografēties un aprunāties ar prezidentu un apskatīt Rīgas pili, tika pasniegtas arī pateicības. Prezidents, protams, pateicās par darbu arī pedagogiem, kas sagatavoja skolēnus — latviešu valodas skolotājām Jolantai Hartmanei un Marikai Reihai, kuras pavadīja skolēnus šajā braucienā, un lika nodot sveicienus arī Latvijas un pasaules vēstures skolotājai Martai Pujātei, kura sakarā ar darba komandējumu ārzemēs nevarēja būt klāt.

Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolēniem!

No kreisās pirmajā rindā: Džuljeta Katrīna Skujāne (8.a), Patrīcija Pole (8.c), Leons Kļaviņš (8.a); otrajā rindā Renāte Treimane (8.a), Sofija Ješkevica (8.a), Ritvars Trumsiņš (8.c)
No kreisās: Ritvars Trumsiņš (8.c), Leons Kļaviņš (8.a), Džuljetas Katrīnas Skujānes un Sofijas Ješkevicas mammas, Valsts prezidents Egils Levits, Sofija Ješkevica (8.a), Džuljeta Katrīna Skujāne (8.a), Renāte Treimane (8.a), Patrīcija Pole (8.c)
Neformālā sarunā ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu