Šodien skolā notika dažādi pasākumi par godu Latvijas simtgadei.

Latvijas simtgades priekšvakarā, mūsu skolas 1. – 9.klasēs tika rīkots svinīgais brīdis, atceroties Latvijas dibināšanu un neatkarības atjaunošanu. Šo svinīgo brīdi, 1. un 2. stundas laikā vadīja vidusskolas klašu skolēni, izglītojot sākumskolas un pamatskolas klašu skolēnus par Latvijas valsts dibināšanu.

Šodien, plkst. 13.00 Kuldīgas kultūras centrā norisinājās arī svētku koncerts suminot Latvijas simtgadi, kurā uzstājās skolēni ar dažādiem priekšnesumiem.

11.kl. skolēni Imandra Kļaviņa un Sandijs Stars stāsta 4.a kl. skolēniem par Latviju.
Vidusskolas skolēni Latvijas simtgades priekšvakarā.
Koncerta laikā Kuldīgas kultūras centrā.
Skolas svētku koncerts Padures filiālē.