Mūsu skolēni guvuši panākumus, piedaloties Publiskās runas konkursā:

1.vieta Rainers Rozenfelds 9.c klase (angļu valodā) sagatavoja skolotāja A.Bērzkalne

1.vieta Aleksandra Beiere 8.a klase (angļu valodā), sagatavoja skolotāja A.Bērzkalne

2.vieta Patrīcija Pole 7.c klase (angļu valodā) sagatavoja skolotāja A.Kārkliņa.

Apsveicam un lepojamies!