“Silta, silta saulīte
Istabas galā;
Zaļa, zaļa zālīte
Lieldienas rītā.”

/Latviešu tautas dziesma/

Priecīgas Lieldienas visiem skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem!