Karjeras izglītība

Projekts“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

(Projekta  Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

2019./2020.m.g.

 

 

 

 

 

 

2018./2019.m.g.

„Iepazīsti Kuldīgas novada uzņēmumus”

11.oktobrī V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā notika Karjeras nedēļas pasākums „Iepazīsti Kuldīgas novada uzņēmumus”. No rīta 8.klases jaunieši viesojās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, kur iepazinās ar mācību iespējām un skolas vidi.Vēlāk jaunieši pēc pašu izvēles devās mācību ekskursijās uz uzņēmumiem Kuldīgas novadā, kur iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Jaunieši dienas laikā uzzināja daudz jaunas un noderīgas lietas par profesijām, darba vidi. Dienas laikā apmeklētie uzņēmumi palīdzēs skolēniem izvēlēties nākotnes profesiju. Paldies uzņēmumiem: Kuldīgas pašvaldības policija, Kurzemes rajona tiesai Kuldīgā, SIA “Kuldīgas slimnīcai”,SEB bankai, Kurzemes radio, SIA “Jaunais kurzemnieks” un SIA “Alias Products”.

Tikšanās- diskusija „Satiec režisori, rakstnieci!”

16. novembrī ar 6.klašu skolēniem tikās kuldīdzniece, režisore un rakstniece Dace Priede. Pasākumā skolēni guva priekšstatu par rakstnieces profesijas iespējām mūsdienu pasaulē, iepazinās ar režisores, rakstnieces profesiju, darba apstākļiem, darba pienākumiem, noskaidroja, kādas zināšanas, prasmes un izglītība nepieciešama, lai strādātu konkrētajā profesijā.

Tikšanās beigās D.Priede atbildēja uz jauniešu jautājumiem par profesijas izvēli.

Karjeras lēmuma pieņemšana – tikšanās/diskusija „Esi pats savas karjeras lēmējs!”

16. novembrī ar 10.a klases skolēniem dzīvajā muzejā “Senās Kuldīgas stāsts” tikās vēsturniece, muzeja gide Kristīne Afanasjeva. Tikšanās laikā skolēni guva priekšstatu par vēsturnieka profesijas iespējām mūsdienu pasaulē, ieguva ieskatu uzņēmuma vēsturē, iepazinās ar uzņēmumā strādājošo vēsturnieka – gida profesiju, darba apstākļiem, darba pienākumiem.

Jaunieši noskaidroja, kādas zināšanas, prasmes un izglītība nepieciešama, lai strādātu konkrētajā profesijā. Viņi arī guva priekšstatu par atraktīvo gida darbu muzejā.

Tikšanās beigās K. Afanasjeva atbildēja uz jauniešu jautājumiem par profesijas izvēli.

 

Darba pasaules iepazīšana – ekskursija – nodarbība „Ražots Latvijā”

Pasākums norises laiks un vieta – 2018.gada 16.novembris, Rīga, Miera iela 22, Laimas šokolādes muzejs.

4.klases skolēni iepazinās ar uzņēmuma un šokolādes ražošanas vēsturi, pētīja šokolādes sastāvu, gatavoja šokolādes tāfelītes dizainu, kā arī iepazinās ar uzņēmumā strādājošo darbinieku profesijām, darba apstākļiem, darba pienākumiem. Noskaidroja, kādas zināšanas, prasmes un izglītība nepieciešama, lai strādātu konkrētajā profesijā.

Skolēni guva priekšstatu par profesiju daudzveidību, kas nepieciešamas ražošanas uzņēmumā.

 Vienreizējs pasākums  

30.novembrī no plkst.7:30-10:45 skolas vestibilā bija iespējams aplūkot karjeras attīstības atbalsta pasākuma- meistarklases “Floriste-uzņēmēja vai vaļasprieks” meiteņu veidoto darbu izstādi.

Meiteņu labie darbi domāti pirmsskolai, sākumskolai, skolotājiem un, protams, savām klasēm. Nu  Adventes vainagi ir visām klasēm skolā!

Skolēnu izgatavotie Adventes vainagi 1.stāva vestibilā.

Brīnišķīgie Adventes vainagi, kuri tapuši floristes – Iritas Gulbes vadībā.

Meistardarbnīca “Mana Sirdslieta – kā izveidot veiksmīgu karjeru darot to, ko mīli.”

15.janvārī 10.a, 11.a un 11.b klašu audzēkņi piedalījās interaktīvā nodarbībā, kurā ar dažādu sociālo tehnoloģiju, karjeras spēļu un metožu palīdzību jauniešiem tiek dota iespēja pašiem atbildēt uz tādiem sev aktuāliem jautājumiem kā, kas ir mans patiesais aicinājums un sapņu profesija, kā sākt veidot savu karjeru jau esot skolā, kā nekļūdīties izvēloties īsto nodarbošanos un, kas ir patiesie orientieri manā dzīvē, kam sekot. Nodarbību vadīja personības un karjeras attīstības treneris Andris Arhomkins.

Tika sastādīts rīcības plāns par to, kā sākt veidot savu karjeru jau šodien un, kā izveidot savu profesiju balstoties uz talantiem. Ar praktiskiem piemēriem tika parādīts, kā nopelnīt darot to, ko mīli darīt un, kā neskriet līdzi pūlim darot to, kas nav mana sirdslieta. Beidzot nodarbību tās dalībnieki spēja patstāvīgi izstrādāt rīcības plānu savas karjeras izveidē, kā arī guva skaidru priekšstatu par to, kā soli pa solim virzīties uz savu sapņu profesiju. 

Pasākuma beigās tika izspēlēts Bingo, kura uzvarētājiem – 11.b klases skolniecei Baibai Madarai Prāmbergai un 10.a klases skolēnam Sandijam Staram “Ēnu dienu” ietvaros būs iespēja kļūt par “ēnām” ASV vēstniecībā.

Pasākums notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros

Lekcijas – meistardarbnīcas laikā.

Skolēni tika iesaistīti arī praktiskos uzdevumos.

Sākumskolas skolēni iepazīst robotiku un programmēšanu.

16.janvārī 1. – 2. klašu skolēni apmeklēja nodarbību „Robotika un programmēšana”.

Pasākuma mērķis un uzdevumi bija ieinteresēt skolēnus inženiera profesijā, demonstrējot un pašiem pārliecinoties dažādu sarežģītības iekārtu darbību, izprotot sensoru, akurātoru (izpildmehānismu) mijiedarbību un iespēju tos kontrolēt, vadīt gan iedarbojoties mehāniski uz sensoriem, gan vadība izmantojot programmēšanas līdzekļus. Pasākums sevī ietvēra:

 1. Iepazīšanās, drošības ievada instrukcija darbam ar robotiem, planšetēm.
 2. Iepazīšanās ar robotikas pielietojumu. 
 3. Iepazīšanās ar sensoru, aktivitāšu mijiedarbību – robotu klucīši. 
 4. Saruna ar robotu. Roboti – līniju sekotāji, to komandēšana. Aktīvs darbs ar tiem.
 5. Pēc iepazīšanās sadalāmies divās grupas un notiek aktīvs darbs ar klucīšiem un robotiņiem – līniju sekotājiem. Vecākajiem bērniem loģikas uzdevums papildus.
 6. Iepazīšanās ar citiem robotu veidiem un to pielietojumu dzīvē (robotu tārpi, robotu roka, robotu bumbas, roboti uz gaisa spilvena, programmējams drons, robotu sensori, robots Porziņģis (dash) un citi).
 7. Robotu šovs un uzdevumi ar robotiem programmējamiem ar kauliņiem (loģikas uzdevums).

Izdevumi par radošo nodarbību „Robotika un programmēšana”  tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Nodarbības laikā.

Pateicības vēstule par 15.janvāra karjeras nodarbību.

Liela pateicība par jauko uzņemšanu Kuldīgā!

Man bija liels prieks darboties ar Jūsu jauniešiem un ceru, ka arī viņiem noderēs apgūtais.

Ja vēl kaut kā varu būt noderīgs, droši dodat ziņu.

Ar sveicieniem, Andris Arhomkins

Guntra Krūkliņa – Mentors 2018

Svinīgā pasākumā Kuldīgas Jauniešu mājā 18.janvārī, tika sveikti labākie aizvadītā gada uzņēmēji un amatnieki Kuldīgas novadā. Apbalvojumu “Mentors 2018” saņēma arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas karjeras konsultante Guntra Krūkliņa.

Apsveicam un lepojamies!

Noslēdzies karjeras pasākums “Veru durvis uz augstskolu…”

23.janvārī skolā norisinājās karjeras atbalsta pasākums “Veru durvis uz augstskolu…”, kura laikā Kuldīgas novada, kā arī Alsungas un Aizputes vidusskolas 11.-12.klašu jaunieši varēja iepazīties ar augstskolu piedāvājumu. Kopumā pasākumā piedalījās ap 180 jauniešiem.

Vislielākā interese bija par Latvijas Universitātes, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmām. Pasākumā bija pārstāvētas arī  Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Kultūras koledža.

LU pārstāvju tikšanās ar skolu jauniešiem.

Jauniešu tikšanās ar RTU studentiem.

 

Absolventu diena 25.janvārī, plkst.13:00-14:00 26.kabinetā

Anna Kricka – Rīgas Stradiņa universitāte

Niklāvs Marauskis – Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Kristers Vēzis – Latvijas Universitāte

Kadrija Hartmane – Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Ance Silirova – Banku Augstskola

Karīna Finogenova – Latvijas Kultūras akadēmija

Madara Sala – Rīgas Stila un Modes tehnikums

Justīne Dubure, Dana Doniņa un Šeila Jēkabsone – Liepājas Universitāte

Loreta Rudene un Rihards A

udze – Ventspils augstskola

Iepazīsti studentu dzīvi un prasības augstskolā,tehnikumā un noskaidro neskaidros jautājumus!

Nāc ēnot!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.Šogad Ēnu diena notiek 13.februārī. Ēnu dienas laikā V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.-12.klašu skolēni apmeklēs kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēros interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Vairāk informācijas par Ēnu dienas kārtību skolā var saņemt pie karjeras konsultantes  Guntra Krūkliņas 1.stāvā (pirms ēdamzāles). Skolēniem jāatceras: interesēties un kārtot dokumentus nepieciešams laicīgi. 

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā 19.februāris ir projektu diena „Ielec rītdienā!”

Moto„Iepazīsti profesijas!”

1.klase

 • 1.b plkst. 9:40-11:10 nodarbība „Ko dara pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs?”(S.Reimane)
 • Mācību stundas
 • 1.a plkst. 11:20-13:00 nodarbība „Ko dara pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs?”(S. Vickope)
 • Mācību stundas

 

2.-4.klase

 • Ģenerālmēģinājums konkursantiem no plkst. 9:00 Kuldīgas Jauniešu mājā
 • Pārējiem – mācību stundas
 • 2.klase veido izstādi „Profesiju karuselis” (izejmateriāls plastalīns), 3.stāva koridorā
 • 3. klase mācību stundas (karjeras nedēļa 28.01.-1.02.)
 • 4. klase iepazīst vecāku profesijas,
 • no plkst.10:20 ceļš uz Kuldīgas Jauniešu māju,
 • 11:00-12:20 Kuldīgas Jauniešu mājā pasākuma „Iepazīsti tērpa dizainera profesiju!” noslēgums- skolēnu tērpu modes skate.
 • Pusdienas ap plkst. 12:55

Moto „Iepazīsti profesijas!”

  5.a, 2.kab, M.Lagzdiņa

M. Saulgriezis

5.b, 1.kab., A.Vilnīte,

I.Freimane

5.c, 8.kab., L.Līce

J.Jankovska

 
8:30-8:55 Jautājumu veidošana personībai Jautājumu veidošana personībai Jautājumu veidošana personībai  
 
  Ceļš uz tehnikumu Ceļš uz tehnikumu Ceļš uz tehnikumu  
9.10-11.20 Tikšanās vieta tehnikuma pagalms,

viesošanās un darbošanās dažādās stacijās(5) KuldīgasTehnoloģiju un tūrisma tehnikumā No katras klases 2-3 zēniem būs iespējas darboties tikai pie automehāniķiem.

 
11:45 Pusdienas VPKV  
No plkst. 11:55 Ceļš uz Sv.Annas baznīcu  
12:20-13:00 tikšanās ar personību(M.Burke-Burkevicu) “Sekmīgas karjeras veiksmes formula” notiks Sv.Annas baznīcā  

Moto „Izpēti profesijas!”

  6.a, 3.kab.,L.Zeidaka 6.b, 12.kab.,M.Reiha 6.c, 7.kab,L.Pirtniece
8:30-9:00

E- resursos iepazīstas ar personību.

Jautājumu veidošana personībai.

E- resursos iepazīstas ar personību.

Jautājumu veidošana personībai.

E- resursos iepazīstas ar personību.

Jautājumu veidošana personībai.

8:30-12:00 Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

9:10-11:10 Veido prezentāciju uz A4 lapas par kādu savu radinieku profesiju(atzīme soc.zinībās) Veido prezentāciju uz A4 lapas par kādu savu radinieku profesiju(atzīme soc.zinībās) Veido prezentāciju uz A4 lapas par kādu savu radinieku profesiju(atzīme soc.zinībās)
11:10-11:50 Prezentācijas prezentēšana Prezentācijas prezentēšana Prezentācijas prezentēšana
11.50 pusdienas
No plkst. 12:00 Ceļš uz Sv.Annas baznīcu
12:20-13:00 tikšanās ar personību (M.Burke-Burkevicu) “Sekmīgas karjeras veiksmes formula” notiks Sv.Annas baznīcā

Moto „Matemātika darbavietā”

  7.a,11.kab. R.Bidzāne,

G.Jankovska

7.b, 9.kab. E.Heniņa,

I.Reboka

7.c, 5.kab. M. Pujāte,

D.Zomerovska

8:30-9:20 E- resursos iepazīstas ar uzņēmumu/ personību.

Jautājumu veidošana uzņēmumam/personībai.

 

E- resursos iepazīstas ar uzņēmumu/

Jautājumu veidošana uzņēmumam/personībai.

 

E- resursos iepazīstas ar uzņēmumu/

Jautājumu veidošana uzņēmumam/personībai.

 

8:30-12:00 Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

  Ceļš uz uzņēmumu Ceļš uz uzņēmumu Ceļš uz uzņēmumu
No 9:45-10:30 Ekskursija uzņēmumā Kuldīgā/Jautājumu uzdošana Ekskursija uzņēmumā Kuldīgā/ Jautājumu uzdošana Ekskursija uzņēmumā/ Jautājumu uzdošana
10:45-12:20 SDU (atzīme matemātikā) SDU(atzīme matemātikā) SDU(atzīme matemātikā)
11:50 pusdienas
No 12:20 Ceļš uz Kuldīgas Jauniešu māju
13:00-14:15 tikšanās ar personību (Jāni Buķeli) „Motivācijas nozīme personības izaugsmē” notiks Kuldīgas Jauniešu namā

Moto „Manas rītdienas vajadzības”

  8.a, 6.kab. I.Blumberga 8.b, 30.kab.,V.Pērkone 8.c, 31.kab.,

J. Hartmane

8:30-9:00 Jautājumu veidošana personībai Jautājumu veidošana personībai Jautājumu veidošana personībai
8:30-12:00 Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

Konkurss „Vai es būšu inženieris?”

(komanda no klases 3 jaunieši)

9:10-10:45 Filma „ Zaļais pipars 4” (youtube, 23 min.) Filma „ Zaļais pipars 4” (youtube, 23 min.) Filma „ Zaļais pipars 3” (youtube, 19 min.)
CV un motivācijas vēstules rakstīšana (punkti latviešu val.) CV un motivācijas vēstules rakstīšana (punkti latviešu val.) CV un motivācijas vēstules rakstīšana (punkti latviešu val.)
10:45 pusdienas
11:10-12:20
 •  prezentācija (7 min) darba intervija https://www.youtube.com/watch?v=SFn_S24qI18 /
 • piemērs https://www.youtube.com/watch?v=M2l8lnVXkZ0 (12 min)
Darba intervijas lomu izspēle Darba intervijas lomu izspēle Darba intervijas  lomu izspēle
No 12:20 Ceļš uz Kuldīgas Jauniešu māju
13:00-14:15 tikšanās ar personību (Jāni Buķeli) „Motivācijas nozīme personības izaugsmē” notiks Kuldīgas Jauniešu namā

Moto „Izglītība un darbs”

  10.a, 33 kab. D.Strupule-Buka/E. Stepēns 11.ab
8:30-9:10 SWEDBANK mācību stundas “Dzīvei gatavs” – angļu valoda

Dalība Panākumu Universitātē

(L.Zudāne, Rīga)

Brīvprātīgo darbs

(S.Upeniece, D.Grīna, V.Augsne, D.Šmēdiņa)

9:15-9:55 SWEDBANK mācību stundas “Dzīvei gatavs” – informātika
10:05-10:45 SWEDBANK mācību stundas “Dzīvei gatavs” – ekonomika
10:45 pusdienas
11:10-11:50 SWEDBANK mācību stundas “Dzīvei gatavs” – klases stunda
  mācību stundas
  mācību stundas

      

Projektu diena veidota saistībā ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Sastādīja: V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas karjeras konsultante Guntra Krūkliņa

2019.gada 18.februāris

Tikšanās “Sekmīgas karjeras veiksmes formula” 5.-6.klases skolēniem 19.02.

Tikšanās ar personību Mārtiņu Burki-Burkevicu.

 • Guva priekšstatu par personības dažādo profesiju iespējām mūsdienu pasaulē.
 • Iepazinās ar personības dažādo profesiju, darba apstākļiem, pamatdarba apvienošanu ar hobiju.
 • Noskaidroja, kādas zināšanas, prasmes un izglītība nepieciešamas, lai strādātu konkrētā profesijā.
 • Guva priekšstatu par motivācijas nozīmi cilvēka dzīvē.
 • Atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

 
 
 
 

 

 

Darba pasaules iepazīšana „Pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs” 1.klases skolēniem 19.02.

Mērķis un uzdevumi:

 • Iepazīstināt skolēnus ar pasākuma vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju.
 • Pasākuma vadītāja darba ikdienas iepazīšana.
 • Pasākuma vadītāja, organizētāja un noformētāja profesijā nepieciešamo prasmju un rakstura īpašību iepazīšana.
 • Darba specifikas iepazīšana, darbojoties praktiski.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Panākumu universitātes” nodarbības 11.klasēm

28.martā 11.a un b klases skolēni apmeklēja Latvijas uzņēmumu AS MADARA Cosmetics, kas nodarbojas ar kosmētikas biznesu. Pēc uzņēmuma apmeklēšanas skolēni devās uz “Panākumu universitātes” lekcijām.
Savukārt, pēcpusdienā skolēni devās uz Finanšu laboratoriju.
Finanšu laboratorija ir jauna Swedbank sociāla iniciatīva 4.–12. klašu skolēnu finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, mudinot pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm. Laboratorijas apmeklējums ir interaktīva ārpusskolas finanšu izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju gan iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski nostiprināt jau esošās.
Finanšu laboratorijas pamatā ir spēle ar izlaušanās istabas (Escape room) elementiem, kurā skolēniem ir jāatbild uz dažādiem ar finanšu pratību saistītiem jautājumiem, lai atklātu kodu, kas atslēdz seifu. Atminamā koda daļas apslēptas piecās tematiskās bāzes stacijās:

 1. 21.gs. prasmes,
 2. budžeta plānošana,
 3. atbildīga aizņemšanās,
 4. personības attīstība,
 5. drošība e-vidē.
11.a un b klašu skolēni pie uzņēmuma AS “MADARA Cosmetics” uzņēmuma

 

Panākumu Universitātes izlaidums

24. aprīlī tika svinēts Panākumu Universitātes izlaidumu, kura laikā bija iespēja piedalīties dažādos konkursos un cīnīties par balvām, piedalīties Biznesa augstskola Turība rīkotajā konkursā un draudzīgi aizvadīt šo mācību gadu. Pēc izlaiduma 11.a un 11.b jaunieši apmeklēja Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātnes māju. Zinātnes māja, šobrīd jaunākais, modernākais studiju un pētniecības centrs Latvijā, kur var apgūt medicīnas un citas eksaktās zinības.

 

6.a un 6.b klases ekskursija

17.maijā 6.a un 6.b klases skolēni karjeras atbalsta pasākuma ietvaros devās ekskursijās uz SIA “Karameļu darbnīcu” un SIA „Meduspils”. Ekskursiju laikā skolēni iepazinās ar uzņēmumiem, profesiju speciālistiem, kuri tajās strādā, kā arī paši uz laiku kļuva par karameļu ražotājiem Piedalījās praktiskās aktivitātēs, lai vispusīgi iepazītu bitenieka profesiju
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   

Čipsus nevar ēst katru dienu!

22.maijā 3.c un 3.d klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā – ekskursijā „Čipšu ražošanā nepieciešamās profesijas” .Gida pavadībā vispirms skolēni devās uz lielo kartupeļu noliktavu.Tur pastāvīgi tiek uzturēta temperatūra +8 grādi, jo kartupeļiem tā patīkot vislabāk. Pēc tam gids iepazīstināja ar uzņēmuma attīstību, čipsu ražošanas procesu, atbildēja uz daudzajiem skolēnu jautājumiem. Skolēni aktīvi darbojās meistarklasē, pagatavojot savus čipsus no izvēlētām četrām garšām.Interesanti eksperimenti.Atceroties skolā mācīto par uztura piramīdu, skolēni uzzināja, ka čipsi ir našķis,ne pamatēdiens. Tos nevar ēst katru dienu.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Vēl skolēni pabija kamieļu parkā “Rakši” un guva iespēju izbaudīt, kādas ir sajūtas jājot ar kamieli, aptaustīt alpakas kažoku un iziet relaksējošā pastaigā pa mežu kopā ar uzticīgo pavadoni lamu.

 Pirmklasnieki piedalās nodarbībā “Profesija-dravnieks”

23.maijā Laumas dabas parkā 1.a un 1.b klases skolēni piedalījās nodarbībā “Profesija-dravnieks”, praktiskajās aktivitātēs izzinot bitenieka profesiju.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.