Šonedēļ skolas pedagogi – direktora vietniece metodiskajā darbā Agnese Kārkliņa, sākumskolas skolotāja Ieva Bergmane un sociālā pedagoģe Sandra Blumberga dalījās savā pieredzē, kuru skolotājas guva piedaloties Erasmus + projekta “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” (Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046846) mācību braucienos Seviljā un Romā.

No 9. līdz 15. decembrim V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktores vietniece metodiskajā darbā Agnese Kārkliņa un sākumskolas skolotāja Ieva Bergmane viesojās Seviļā, Spānijā, kur piedalījās apmācību kursā par sadarbības veicināšanu starp skolotājiem un vecākiem. Abas skolotājas kolēģiem stāstīja par mācību braucienā uzzināto, saistībā ar skolēnu vecāku un skolotāju sadarbības veicināšanu.

Savukārt, no 7. līdz 14. aprīlim V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas sociālā pedagoģe Sandra Blumberga apmeklēja apmācību kursu “Konflikta mediācija mācību procesā” (“Conflict mediation in teaching”) Itālijā, Romā. 

Viens no veidiem sadarbības attīstīšanai ir komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmju attīstīšana pedagogiem. Konfliktu risināšanas iemaņām vajadzētu būt vienam no pamatelementiem, plānojot skolu mācību programmas, disciplinēšanas pieejas un vadības stilu. Sandra Blumberga klātesošajiem sniedza ieskatu iepriekšminētajās tēmās.

Projekta “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” mērķis ir attīstīt sadarbību starp pedagogiem un skolēnu vecākiem. Projekta aktivitātes ir sniegušas ieguldījumu sadarbības starp vecākiem un skolotājiem attīstīšanā un sekmēšanā. Pedagogi ir guvuši vērtīgas zināšanas un prasmes, kuras varēs pielietot sadarbības veidošanā ar vecākiem. 

Par projektā gūto pieredzi stāsta sociālā pedagoģe S.Blumberga.
Ar gūto pieredzi un priekšlikumiem dalās skolotājas A.Kārkliņa un I.Bergmane.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.