Nākošās nedēļas laikā, no 17. – 19.jūnijam (no plkst. 9:00 līdz 13:00) Karjeras centrā notiks skolēnu uzņemšana 10.klasē.

Iesniedzamie dokumenti 10.klašu skolēniem:

1)vecāku iesniegums uz vidusskolas veidlapas- Iesniegums;(paraugs aktīvs)

2)apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa, (kopijas, uzrādīt orģinālus);

3)medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 086/u);

4)personas lieta (ja ir).

Aizpildāmās iesniegumu formas:

iesniegums uznemsanai 1.-9.kl.

iesniegums uznemsanai 10.kl.

Uz tikšanos!