Starptautiskie projekti

2019./2020.m.g.

 

Erasmus + projektā Itālijā

No 3. līdz 9.novembrim 11.a klases skolēni – Enija Grēta Fiļippova, Žaklīna Fiļipova, Kristaps Dergačs un Mariss Matrozis kopā ar vēstures skolotāju Martu Pujāti un angļu valodas skolotāju Vinetu Pērkoni piedalās Erasmus + skolu stratēģisko partnerību projekta – “Green entrepreneurs for better world” (“GREEN – enterprise”) mācību braucienā uz Itāliju.
1.stāstu par redzēto un piedzīvoto raksta Žaklīna.
 
Svētdiena, 3. novembris.
Pirmā diena Sicīlijā, Katānijā. Diena, kad iepazinām pilsētu, adaptējāmies tajā. Jau brokastīs sapratām, ka itāļiem ļoti pie sirds iet saldumi. Kad bijām kopīgi nobaudījuši saldās un sātīgās brokastis, devāmies iepazīt pilsētu. Daudz skaistu ēku, katedrāļu un šauru, romantisku ieliņu. Protams, neiztikt bez skaistām fotogrāfijām, lai būtu ko parādīt ģimenei, klasesbiedriem un draugiem. Nejauši uzgājām Katānijas “Anfiteatro Romano”. Mums paveicās, jo svētdienās tur ieeja bija bezmaksas. Tur mēs kopīgi pasēdējām, iztēlojāmies, kā tur izskatījās senākos laikos. Atpakaļceļā uz viesnīcu sastapām arī pārējos projekta dalībniekus un devāmies kopīgās vakariņās. Itālijā vidēja gaisa temperatūra novembrī ir ap 20 grādiem. Kamēr mazās, tumšmatainās itālietes staigā zābaciņos un vējjakās, tikmēr mēs, gluži kā karstā vasaras dienā, proti, baudām Itālijas šarmu, staigājam maiciņās un sandalēs. Pirmdiena, 4. novembris.
 
Pirmdiena, 4. novembris.
Otrā diena, skolas iepazīšana un sadraudzēšanās spēles, ko organizēja itāļi.
 
Otrdiena, 5. novembris.
Šodien devāmies uz Sicīlijas vienu no iecienītākajiem apskates objektiem – vulkānu Etnu. Pārgājiens bija jautrs, uzzinājām daudz interesanta un noderīga par vulkāniem vispār, it īpaši par Etnu. Braucot pa serpentīniem augšā uz vulkānu, mūs jau aiz autobusa loga pavadīja elpu aizraujoši skati. Augšā bija tik liels vējš, ka likās, mūs aizpūtīs prom. Tikai drosmīgie, mūsu pašu Latvijas brašuļi, uzkāpa ļoti stāvajā Etnas pakājē. Tas bija iespaidīgi. Tad viss kolektīvs, devāmies kopīgās pusdienās uz vienu no Etnas pakājē esošajiem restorāniem. Tur mēs nobaudījām itāļu pastu un tradicionālo saldēdienu. Ar pilniem vēderiem un apbrīnojami skaisto skatu pavadīti, devāmies lejup, uz Katāniju. Tas patiesi bija skaisti, neaizmirstami un iespaidīgi. Mums noteikti būs ko atcerēties. Vakars Katānijā mums bija brīvs, devāmies pēc suvenīriem.
Vairāk attēlu šeit
 
 

Erasmus+ zaļā biznesa nedēļa

GREEN ENTREPRENEURS FOR BETTER WORLD ir starptautisks Erasmus+ projekts V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēniem, kurā darbojas Latvijas, Itālijas, Portugāles, Slovēnijas skolēni vecumā no 15-18 gadiem. Projekta mērķis ir veidot izpratni par vidi un attīstīt zināšanas un prasmes, kas saistītas ar zaļo uzņēmējdarbību, balstoties uz aprites ekonomikas principiem.

Erasmus+ zaļā biznesa nedēļā skolēniem saistošā veidā vēlamies pastāstīt par projekta ideju, starptautiskās darba grupās paveikto un aicināt projekta aktivitātēm pievienoties tos, kas ”domā zaļi”, vēlas gūt starptautisku projektu darba pieredzi, pilnveidot angļu valodas zināšanas, iegūt jaunus draugus, partnerus savam nākotnes biznesam. 

Informatīvo nodarbību laikus atradīsiet mūsu afišā.

Domāsim zaļi, dzīvosim zaļi!

ERasmus+ programmu realizētie projekti V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā 2019,/20.m.g.

 ANGĻU VALODAS KOMPETENČU ATTĪSTĪŠANA UN CLIL METODOLOĢIJAS IEVIEŠANA VPKV INTERNACIONALIZĀCIJAS VEICINĀŠANAI

Projekta nr.: 2019-1-LV01-KA101-060213

Projekta mērķis ir pilnveidot skolotāju meistarību kompetenču pieejā izglītībā. Projekta mobilitātes ietvaros skolotāji mācīsies dažādos kursos, kuru saturs atbilst skolas stratēģiskajiem uzdevumiem, pilnveidos savas profesionālās prasmes.

Dalība kursos palīdzēs skolotājiem sasniegt skolas stratēģiskos mērķus un uzlabot viņu mācīšanas kompetenci šādos aspektos:

1) pedagoģiskā darbība – radošu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošana un pilnveidošana CLIL;

2) valodu prasmes – uzlabotas svešvalodu zināšanas;

3) skolas skolotāju sadarbības veicināšana;

4) starpkultūru kompetenču attīstīšana.

GREEN ENTREPRENEURS FOR BETTER WORLD

Koordinators

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Partnervalstis: Itālija, Portugāle, Slovēnija

Projekta nr.: 2018-1-LV01-KA229-046962

Projekta galvenie mērķi ir:

– veidot skolēnu izpratni par vidi, lai veicinātu dabai draudzīgu un ilgtspējīgu attieksmi un kompetences;

– attīstīt zināšanas un prasmes, kas saistītas ar zaļo uzņēmējdarbību, balstoties uz aprites ekonomikas principiem.

Projekta dalībnieki ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem (4 skolēni no katras valsts).

Pirmā apmācības sesija Portugālē palīdz attīstīt izpratni par vidi. Skolēnu motivācija un vēlme radīt ekoloģiski ilgtspējīgas idejas rodas tad, kad viņi attīsta vides izpratni, lai rīkotos dabai draudzīgi.

Otrās apmācības aktivitātes laikā Itālijā uzsvars likts uz biznesa plānu, mārketingu, tirgus izpēti ciešā saistībā ar aprites ekonomikas principiem.

Trešajā mācību sesijā Slovēnijā skolēni attīsta zināšanas un prasmes reklāmas veidošanā.

Ceturtajā – pēdējā mācību apmācības sesijā Latvijā uzmanība tiks vērsta uz projekta aktivitāšu rezultātu novērtēšanu un integrēšanu.

Divas galvenās projekta tēmas – izpratne par vidi un zaļā uzņēmējdarbība ir savstarpēji saistītas, savienotas un integrētas visās projekta aktivitātēs.

 

 

2018./2019.m.g.

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 2018./2019. mācību gadā piedalīsies 2 Erasmus + programmas projektos.

ERASMUS + PROJEKTS “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” (“Teachers and parents together have strength” ) (Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046846)

Projekta mērķis: attīstīt pedagogu – skolēnu vecāku savstarpējo sadarbību.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Darba ēnošana – iepazīšanās ar Slovēnijas pilsētas Sežanas skolas – Šolski center Srečko Kosovel Sežana pieredzi un praksi pedagogu – skolēnu vecāku savstarpējās sadarbības veicināšanā.

No 7. līdz 13. oktobrim Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas matemātikas skolotāja Inese Reboka, mūzikas skolotāja un direktores vietniece audzināšanas darbā Sangrita Upeniece, kā arī projekta koordinatore Lienīte Bebriša piedalijās Erasmus+ mobilitātes projekta skolas izglītības personālam “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” braucienā Slovēnijā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Svienības finansiālu atbalstu.

Mācību vizītes laikā skolotājas veica darba ēnošanu Šolski center Srečko Kosovelo skolā Sežanā. Skolotājas piedalījās vairākās mācību stundās, guva ieskatu skolēnu mācību uzņēmumu darbā, piedalījās vecāku sapulcē un citās aktivitātēs. Skolotājas tika iepazīstinātas ar esošo sadarbību ar skolēnu vecākiem, pieredzē dalījās pedagogi, skolēni un arī skolēnu vecāki.

Ekonomikas skolotāja un Erasmus + projektu koordinatore Maja Prešeren VPKV skolotājas iepazīstina ar “e-klasei” līdzīgu sistēmu Slovēnijā.
  • Mācību kursa – “Parents & Teachers: Building the Bridges” (“Vecāki un skolotāji: tiltu veidošana”) apmeklēšana Spānijā Seviļā, ko organizēs apmācību centrs “iDevelop Teacher Training”.

No 9. līdz 15. decembrim V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktores vietniece metodiskajā darbā Agnese Kārkliņa un sākumskolas skolotāja Ieva Bergmane viesojās Seviļā, Spānijā, kur piedalījās apmācību kursā par sadarbības veicināšanu starp skolotājiem un vecākiem. Apmācību kursu nodrošināja Euromind Projects SL(iDevelop Teacher Training Department). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

 “Mācību kurss bija labi organizēts, tika sniegtas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet notika arī aktīva darbošanās grupās. Mācību procesa gaitā skolotāji paši nonāca pie svarīgiem secinajumiem par to, kā uzlabot skolotāju – vecāku sadarbību, kā skolas dzīvē iesaistīt uz sadarbību kūtros vecākus. Tika sniegta informācija par to, cik būtiski ir organizēt atbalsta sistēmu jaunajiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Liela uzmanība tika pievērsta tam, kā veidot sarunu ar vecākiem, lai motivētu sadarbībai. Kursu dalībnieki tika iepazīstināti arī ar nevardarbīgas komunikācijas (no angļu val. non violent communication) principiem un paņēmieniem. Pārsteidza vieta, kurā tika organizēti kursi – Spānijas skaistākā pilsēta Seviļa. Tā ir pilsēta ar senu vēsturi, autentisku arhitektūru, garšīgu ēdienu, sauli un palmām,” par apmācībās gūto pieredzi stāsta A. Kārkliņa.

Arī I. Bergmanei brauciens bija noderīgs: “Šī bija pirmā reize, kad piedalījos Erasmus+ projektā, tāpēc tas bija kā sava veida izaicinājums, kas izrādījās ļoti patīkams un bagātinošs. Kurss bija ļoti pārdomāts un orientēts vairāk uz praktisko darbību. Vingrinājumi kursa laikā bija kā sava veida psiholoģiskie treniņi. Piedalījāmies lomu spēlēs, kur izspēlējām emocionāli nevardarbīgās komunikācijas principus, ko būtu jāievēro arī komunikācijā starp skolotāju un vecākiem, lai sadarbība veidotos veiksmīga. Tas nozīmē saprast, ka katram ir savas vajadzības, mēģināt iejusties otrā, būt empātiskam. Apmācībās piedalījās arī dalībnieki no Grieķijas un Igaunijas. Apmācību kursa laikā sajutāmies kā viena ģimene, atbalstījām viens otru.”

Mācību kursa dalībnieki mācību procesā.
  • No 7. līdz 14. aprīlim V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas sociālā pedagoģe Sandra Blumberga apmeklēja apmācību kursu “Konflikta mediācija mācību procesā” (“Conflict mediation in teaching”) Itālijā, Romā. Mācības organizēja mācību centrs “I.N.F.O.L – Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro”. 

Projekta mērķis ir attīstīt sadarbību starp pedagogiem un skolēnu vecākiem. Viens no veidiem sadarbības attīstīšanai ir komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmju attīstīšana pedagogiem. Konfliktu risināšanas iemaņām vajadzētu būt vienam no pamatelementiem, plānojot skolu mācību programmas, disciplinēšanas pieejas un vadības stilu. Pētījumos ir konstatēts – jo vairāk konfliktu risināšanas tehnikas iedzīvojušās skolas atmosfērā, jo vairāk samazinās vardarbība, mobings, uzvedības traucējumi, uzlabojas skolu vadība un skolēnu sociālā un emocionālā attīstība.

S.Blumberga kopā ar pārējiem apmācību kursa dalībniekiem.

 

Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekts “GREEN ENTREPRENEURS FOR BETTER WORLD” (“Zaļie uzņēmēji labākai pasaulei”) Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA229-046962_1

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un prasmes, saistībā ar zaļo uzņēmējdarbību, balstoties uz aprites ekonomikas principiem. Būtisks uzsvars projektā būs uz vides apzināšanos; kā organizēt uzņēmējdarbību, lai tā būtu videi draudzīga un ilgtspējīga.

Projekts ilgs 2 gadus, no 2018. gada 1.novembra līdz 2020. gada 31.oktobrim.

Projektā iesaistījušās skolas no Latvijas, Slovēnijas, Portugāles un Itālijas.

Projekta aktivitātes: 

1. mācību sesija skolotājiem notika Kuldīgā, laikā no 10.12. – 13.12.2018., kura laikā notika Erasmus + projekta “EU – preneurs” pieredzes pārņemšana un integrēšana projektā “Green entrepreneurs for better world”. Pedagogiem bija iespēja piedalīties arī Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) tirdziņā. Tā kā projekta tēma saistīta ar “zaļo” ekonomiku, tad pedagogi viesojās organizācijā “Zaļā brīvība”, Rīgā, kur piedalījās lekcijā – diskusijā par aprites ekonomiku, kuru vadīja vides aktīvists un pētnieks, organizācijas “Zaļā brīvība” vadītājs – Jānis Brizga. Mācību vizītes laikā ārvalstu skolotāji iepazinās ar skolēniem, kuri projektā pārstāvēs V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu. 

Tālākajā projekta gaitā paredzētas vēl 4 mācību sesijas, kurās piedalīsies skolēni un skolotāji katrā no iesaistīto valstu skolām. Mācību sesiju laikā skolēni gūs zināšanas un prasmes par videi draudzīgu uzņēmējdarbību. Iegūtās prasmes skolēni izmantos 4 starptautisko SMU darbībā, kuri tiks izveidoti un darbosies projekta gaitā.

Pedagogi pie savu pārstāvēto valstu karogiem mācību sesijas laikā.

Mācību sesija Portugāles skolā – Escola Profissional Amar Terra Verde no 06.05. – 10.05.2019.

Mācību brauciena laikā skolēni darbojās starptautiskā vidē, savstarpēji iepazinās, veidojot 4 starptautiskas komandas. Jaunieši šajās komandās, kurās bija pārstāvēti visu iesaistīto valstu jaunieši veidoja 4 starptautiskus skolēnu mācību uzņēmumus, ģenerējot biznesa idejas, kuras balstīsies aprites ekonomikas principos un būs videi draudzīgas.

Mācību sesijas laikā skolēni arī devās pārgājienā pa dabas rezervātu, iepazinās ar videi draudzīga tūrisma organizēšanu, kā arī piedalījās izzinošās lekcijās un nodarbībās par vides aizsardzību, zaļo uzņēmējdarbību un aprites ekonomiku.  

Ar jauniešiem tikās speciālisti no tādām organizācijām kā “FAPAS” (Fund for the Protection of Wildlife) (Savvaļas dabas aizsardzības fonds) un “TERRAWISE” (organizācija, kura izstrādā stratēģijas ilgtspējīgiem ekosistēmu pakalpojumiem mainīgajā pasaulē). Skolēniem tika skaidrota kompleksā saikne starp vides dažādību, dabas resursiem un cilvēku labklājību.

Projekta dalībnieki pie Portugāles skolas – Escola Profissional Amar Terra Verde

 

 

 

Copyright © 2020 V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola