Starptautiskie projekti

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 2018./2019. mācību gadā piedalīsies 2 Erasmus + programmas projektos.

ERASMUS + PROJEKTS “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” (“Teachers and parents together have strength” ) (Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046846)

Projekta mērķis: attīstīt pedagogu – skolēnu vecāku savstarpējo sadarbību.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Darba ēnošana – iepazīšanās ar Slovēnijas pilsētas Sežanas skolas – Šolski center Srečko Kosovel Sežana pieredzi un praksi pedagogu – skolēnu vecāku savstarpējās sadarbības veicināšanā.

No 7. līdz 13. oktobrim Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas matemātikas skolotāja Inese Reboka, mūzikas skolotāja un direktores vietniece audzināšanas darbā Sangrita Upeniece, kā arī projekta koordinatore Lienīte Bebriša piedalijās Erasmus+ mobilitātes projekta skolas izglītības personālam “Skolotāji un vecāki kopā ir spēks” braucienā Slovēnijā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Svienības finansiālu atbalstu.

Mācību vizītes laikā skolotājas veica darba ēnošanu Šolski center Srečko Kosovelo skolā Sežanā. Skolotājas piedalījās vairākās mācību stundās, guva ieskatu skolēnu mācību uzņēmumu darbā, piedalījās vecāku sapulcē un citās aktivitātēs. Skolotājas tika iepazīstinātas ar esošo sadarbību ar skolēnu vecākiem, pieredzē dalījās pedagogi, skolēni un arī skolēnu vecāki.

Ekonomikas skolotāja un Erasmus + projektu koordinatore Maja Prešeren VPKV skolotājas iepazīstina ar “e-klasei” līdzīgu sistēmu Slovēnijā.
  • Mācību kursa – “Parents & Teachers: Building the Bridges” (“Vecāki un skolotāji: tiltu veidošana”) apmeklēšana Spānijā Seviļā, ko organizēs apmācību centrs “iDevelop Teacher Training”.

No 9. līdz 15. decembrim V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktores vietniece metodiskajā darbā Agnese Kārkliņa un sākumskolas skolotāja Ieva Bergmane viesojās Seviļā, Spānijā, kur piedalījās apmācību kursā par sadarbības veicināšanu starp skolotājiem un vecākiem. Apmācību kursu nodrošināja Euromind Projects SL(iDevelop Teacher Training Department). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

 “Mācību kurss bija labi organizēts, tika sniegtas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet notika arī aktīva darbošanās grupās. Mācību procesa gaitā skolotāji paši nonāca pie svarīgiem secinajumiem par to, kā uzlabot skolotāju – vecāku sadarbību, kā skolas dzīvē iesaistīt uz sadarbību kūtros vecākus. Tika sniegta informācija par to, cik būtiski ir organizēt atbalsta sistēmu jaunajiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Liela uzmanība tika pievērsta tam, kā veidot sarunu ar vecākiem, lai motivētu sadarbībai. Kursu dalībnieki tika iepazīstināti arī ar nevardarbīgas komunikācijas (no angļu val. non violent communication) principiem un paņēmieniem. Pārsteidza vieta, kurā tika organizēti kursi – Spānijas skaistākā pilsēta Seviļa. Tā ir pilsēta ar senu vēsturi, autentisku arhitektūru, garšīgu ēdienu, sauli un palmām,” par apmācībās gūto pieredzi stāsta A. Kārkliņa.

Arī I. Bergmanei brauciens bija noderīgs: “Šī bija pirmā reize, kad piedalījos Erasmus+ projektā, tāpēc tas bija kā sava veida izaicinājums, kas izrādījās ļoti patīkams un bagātinošs. Kurss bija ļoti pārdomāts un orientēts vairāk uz praktisko darbību. Vingrinājumi kursa laikā bija kā sava veida psiholoģiskie treniņi. Piedalījāmies lomu spēlēs, kur izspēlējām emocionāli nevardarbīgās komunikācijas principus, ko būtu jāievēro arī komunikācijā starp skolotāju un vecākiem, lai sadarbība veidotos veiksmīga. Tas nozīmē saprast, ka katram ir savas vajadzības, mēģināt iejusties otrā, būt empātiskam. Apmācībās piedalījās arī dalībnieki no Grieķijas un Igaunijas. Apmācību kursa laikā sajutāmies kā viena ģimene, atbalstījām viens otru.”

Mācību kursa dalībnieki mācību procesā.
  • No 7. līdz 14. aprīlim V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas sociālā pedagoģe Sandra Blumberga apmeklēja apmācību kursu “Konflikta mediācija mācību procesā” (“Conflict mediation in teaching”) Itālijā, Romā. Mācības organizēja mācību centrs “I.N.F.O.L – Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro”. 

Projekta mērķis ir attīstīt sadarbību starp pedagogiem un skolēnu vecākiem. Viens no veidiem sadarbības attīstīšanai ir komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmju attīstīšana pedagogiem. Konfliktu risināšanas iemaņām vajadzētu būt vienam no pamatelementiem, plānojot skolu mācību programmas, disciplinēšanas pieejas un vadības stilu. Pētījumos ir konstatēts – jo vairāk konfliktu risināšanas tehnikas iedzīvojušās skolas atmosfērā, jo vairāk samazinās vardarbība, mobings, uzvedības traucējumi, uzlabojas skolu vadība un skolēnu sociālā un emocionālā attīstība.

S.Blumberga kopā ar pārējiem apmācību kursa dalībniekiem.

 

Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekts “GREEN ENTREPRENEURS FOR BETTER WORLD” (“Zaļie uzņēmēji labākai pasaulei”) Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA229-046962_1

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un prasmes, saistībā ar zaļo uzņēmējdarbību, balstoties uz aprites ekonomikas principiem. Būtisks uzsvars projektā būs uz vides apzināšanos; kā organizēt uzņēmējdarbību, lai tā būtu videi draudzīga un ilgtspējīga.

Projekts ilgs 2 gadus, no 2018. gada 1.novembra līdz 2020. gada 31.oktobrim.

Projektā iesaistījušās skolas no Latvijas, Slovēnijas, Portugāles un Itālijas.

Projekta aktivitātes: 

1. mācību sesija skolotājiem notika Kuldīgā, laikā no 10.12. – 13.12.2018., kura laikā notika Erasmus + projekta “EU – preneurs” pieredzes pārņemšana un integrēšana projektā “Green entrepreneurs for better world”. Pedagogiem bija iespēja piedalīties arī Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) tirdziņā. Tā kā projekta tēma saistīta ar “zaļo” ekonomiku, tad pedagogi viesojās organizācijā “Zaļā brīvība”, Rīgā, kur piedalījās lekcijā – diskusijā par aprites ekonomiku, kuru vadīja vides aktīvists un pētnieks, organizācijas “Zaļā brīvība” vadītājs – Jānis Brizga. Mācību vizītes laikā ārvalstu skolotāji iepazinās ar skolēniem, kuri projektā pārstāvēs V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu. 

Tālākajā projekta gaitā paredzētas vēl 4 mācību sesijas, kurās piedalīsies skolēni un skolotāji katrā no iesaistīto valstu skolām. Mācību sesiju laikā skolēni gūs zināšanas un prasmes par videi draudzīgu uzņēmējdarbību. Iegūtās prasmes skolēni izmantos 4 starptautisko SMU darbībā, kuri tiks izveidoti un darbosies projekta gaitā.

Pedagogi pie savu pārstāvēto valstu karogiem mācību sesijas laikā.

Mācību sesija Portugāles skolā – Escola Profissional Amar Terra Verde no 06.05. – 10.05.2019.

Mācību brauciena laikā skolēni darbojās starptautiskā vidē, savstarpēji iepazinās, veidojot 4 starptautiskas komandas. Jaunieši šajās komandās, kurās bija pārstāvēti visu iesaistīto valstu jaunieši veidoja 4 starptautiskus skolēnu mācību uzņēmumus, ģenerējot biznesa idejas, kuras balstīsies aprites ekonomikas principos un būs videi draudzīgas.

Mācību sesijas laikā skolēni arī devās pārgājienā pa dabas rezervātu, iepazinās ar videi draudzīga tūrisma organizēšanu, kā arī piedalījās izzinošās lekcijās un nodarbībās par vides aizsardzību, zaļo uzņēmējdarbību un aprites ekonomiku.  

Ar jauniešiem tikās speciālisti no tādām organizācijām kā “FAPAS” (Fund for the Protection of Wildlife) (Savvaļas dabas aizsardzības fonds) un “TERRAWISE” (organizācija, kura izstrādā stratēģijas ilgtspējīgiem ekosistēmu pakalpojumiem mainīgajā pasaulē). Skolēniem tika skaidrota kompleksā saikne starp vides dažādību, dabas resursiem un cilvēku labklājību.

Projekta dalībnieki pie Portugāles skolas – Escola Profissional Amar Terra Verde