Tēti, vectētiņ!

Tavs stiprais plecs ir mans balsts, Tava siltā plauksta – mierinājums.

Sveicam!

Video sveiciens Nr.1

Video sveiciens Nr.2

Video sveiciens Nr.3

Video sveiciens Nr.4