No 25. līdz 29. aprīlim V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā norisinājās Svešvalodu dienas. Katra klase pētīja trīs pasaules valstis, zīmējot šo valstu karogus un veidojot plakātus par šīm valstīm. Nedēļas laikā šie plakāti un karogi rotāja  mūsu skolas visus 4 stāvus.

Trešdiena bija krievu valodas diena. No rīta skolēni tika sagaidīti ar barankām un mūziku krievu valodā. 4.un 5. klases sacentās nelielā krievu valodas olimpiādē. Katru starpbrīdi skolēni varēja doties uz multifunkcionālo zāli, lai skatītos multiplikācijas filmas par Mašu un lāci. Arī krievu valodas stundu laikā notika dažādas aktivitātes. Jā, arī ēdienkarte tika pārtulkota krievu valodā.

Ceturtdiena bija angļu valodas diena. Rīts iesākās ar mūziku angļu valodā visā skolā, starpbrīžos ļoti liels skolēnu aktīvi dejoja  multifunkcionālajā zālē, attēlojot kustības, kuras rādīja dažādi tēli. Visās klašu grupās notika nelieli konkursi par angliski runājošajām valstīm , starptautiskiem ēdieniem un citām aizraujošām tēmām. Arī šajā dienā ēdiens ēdamzālē bija aprakstīts angļu mēlē.

Piektdiena aizritēja vācu valodas gaisotnē ar konkursiem par vāciski runājošajām valstīm un dažādām aktivitātēm vācu valodā.

Šāda izzinoša, atjautības un prieka pilna nedēļa tapa pateicoties kompetentajiem  svešvalodas jomas skolotājiem.