2. maijā Kuldīgas novada pašvaldība sveica 78 novada izcilākos skolēnus – jauniešus, kuriem ir augsti sasniegumi novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, publiskās runas konkursos, kā arī skolēnus, kuri ir aktīvi sabiedriskajā darbībā un popularizē savas skolas, novada vārdu. (avots)

Beāte Šneidere, 9.b klase

Picture 1 of 9

Pasākumā tika godināti V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni Beāte Šneidere, Karina Kiričko, Krišjānis Mikāls, Laine Porgaile, Mārtiņš Stebulis, Katrīna Kiričenko, Aleksandra Beiere, Mārcis Grīnfelds, Samanta Leismane, Daniēls Mileiko.

Apsveicam un lepojamies!