26. aprīlī, ar virtuālo centru Kuldīgā, tieši V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, tiešsaistē norisinājās konference “Praktiski. Lietpratībai. Kurzeme” par Kurzemes reģiona skolotāju mācīšanās un mācīšanas pieredzi. Šī ir viena no piecām reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm, kas aprīlī notiek visos Latvijas reģionos. Tajās skolu, pirmsskolu skolotāji un izglītības iestāžu vadītāji dalās ar teju 700 pieredzes stāstiem. Daļu no konferences iespējams noskatīties arī šeit.

Konferences dienas rītā Skola2030 komandas pārstāvji tikās ar mūsu skolas vadības komandu un pedagogiem – jomu koordinatoriem vai pārstāvjiem, lai pārrunātu skolas pieredzi skolotāju savstarpējā sadarbībā un satura ieviešanā, nepieciešamo atbalstu, kā arī novērtētu iespēju novērot daļu no mācību procesa vai redzēt vidi.  No Skola2030 komandas piedalījās SKOLA2030 satura  ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, vecākā eksperte Rasa Dirvēna, sākumskolas, sporta un veselības, dizaina un tehnoloģijas, kultūras un mākslas mācību jomu eksperti.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas personāla tikšanās ar SKOLA2030 ekspertu komandu

Plkst. 13.00 Kurzemes konferences ceļa vārdus teica Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja, kā arī Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa konferencē sacīja: “Šādas konferences ir ļoti svarīgas, lai apmainītos ar viedokļiem un pieredzi. Gribu pateikt paldies visiem pedagogiem, kas dalās pieredzē šajā konferencē! Kuldīgas novadā strādājam pie tā, lai jauniešiem būtu iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību. Šobrīd pārbūvējam Kuldīgas Centra vidusskolu par mūsdienīgu skolu, protams, svarīgākais ir skolotājs, skolēns un vecāki, bet tikpat svarīga ir arī vide.”  (avots)

Mūsu skolu pārstāvējā un savā pieredzē dalījās angļu valodas skolotāja Vineta Pērkone, mūzikas skolotāja un direktores vietniece audzināšanas darbā Sangrita Upeniece, vēstures un sociālo zinātņu skolotājas Marta Pujāte un Gunta Upesdegle, latviešu valodas un literatūras skolotājas Jolanta Hartmane un Daiga Strupule-Buka, kā arī matemātikas skolotāja Ilze Birzniece.

Ieskats mūsu skolotāju pieredzes stāstu un darbnīcu piedāvājumā:

  • Vineta Pērkone darbnīcā “Kā sniegt atgriezenisko saiti svešvalodu mācību priekšmetā?” iepazīstināja ar atgriezeniskās saites sniegšanas paņēmieniem, jo – lai redzētu, cik lielā mērā izvēlētais mācību stundas sasniedzamais rezultāts ir sasniegts, neizbēgama stundas sastāvdaļa ir atgriezeniskā saite, kurai ne vienmēr paliek pietiekami daudz laika stundas noslēgumā. Tāpēc tai ir jābūt gana kodolīgai un ar iespējām to analizēt arī pēc stundas beigām. 
  • Sangrita Upeniece darbnīcā “Kā veidot vērtējumu kā komunikācijas mērķi un iekļaut caurviju prasmju un starppriekšmetu saikni mūzikas mācību stundā?” skolotājiem vadītā stundu tā, kā to vadītu skolēniem, tādējādi iepazīstinot ar pieredzi mācību procesa organizācijai, lai skolēni mācītos saskatīt kopsakarības ar reālo dzīvi, iesaistītos mācību procesa plānošanā un saskatītu starppriekšmetu saiknes un sadarbības nozīmi, kā arī veicinātu pašvadītu mācīšanos. 
  • Skolotājas Marta Pujāte un Jolanta Hartmane savā pieredzes stāstā “Kā apgūt antidemokrātiskas sabiedrības pārvaldību un organizāciju ar vēstures un literatūras mācību priekšmetu palīdzību vidusskolā?” dalījās savā pieredzē ar to, kā īstenot starpdisciplināru un ilgstošu projekta darbu 11. klasēs vēstures un literatūras priekšmetos, kā galveno problēmu izvirzot skolēna ieinteresēšanu un aktīvu iesaistīšanu mācību satura apguvē, kā arī pētniecības prasmju izkopšanu.
  • Skolotājas Gunta Upesdegle un Daiga Strupule-Buka pieredzes stāstā “Kā veidot starppriekšmetu saikni un apgūt sociālās un pilsoniskās jomas prasmes?” dalījās ar to, kā mācību stundā iekļaut kritiskās domāšanas stratēģijas un problēmu risināšanas caurviju prasmi, diskutējot par to, “Kas ir pazudušais dēls dažādos laikmetos?”
  • Skolotāja Ilze Birzniece pieredzes stāstā “Kā nodrošināt skolēniem iespēju saņemt tūlītēju un izmantojamu atgriezenisko saiti par rezultāta sasniegšanu matemātikā?” dalījās ar to, kā ērti saņemt atgriezenisko saiti un kā dati uzkrājas rīkā Plickers.com, kas palīdz ērti pārskatīt datus par pēdējo mēnesi.

 

Pateicības vārdi kolēģiem par uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu, par V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas vārda nešanu un izcelšanu Latvijā!