Kā katru gadu arī šajā mācību gadā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni  piedalījās zinātnisko darbu konferencē. Ir jāiztur vairāki posmi, lai iegūtu dalību reģionālajā konferencē un pēc tam notiek atlase uz valsts posmu.

Š.g. 4. martā notika Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference (2.posms). Kurzemes ZPD reģionālajā konferencē ar saviem darbiem piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Šajā mācību gadā skolu pārstāvēja četri skolēni no 12.klases, bet  reģionālajā konferencē savus darbus prezentēja un aizstāvēja divas 12.a klases skolnieces – Daniela Sējēja un Samanta Leismane.

Daniela Sējēja ar savu darbu par tēmu “Izdegšanas sindroma aktualitāte jauniešu vidū”  ieguva III pakāpi (sociālo zinātņu nozare, darba vadītāja I.Liepiņa).

Samanta Leismane ar savu darbu par tēmu “Mūsdienīga, kompetencēs balstīta mācību stunda kā motivējošais faktors vidusskolas posma skolēnam” reģiona konferencē ieguva II pakāpi un tika izvirzīta uz 3. posmu (valsts posmu). (darbs veikts sociālo zinātņu nozarē, darba vadītāja A.Kārkliņa)

Sekojoši š.g. 25. martā tiešsaistē notika Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD ) 3. posma (valsts posma) ZPD aizstāvēšana. Sava darba prezentācija bija jāizveido iPoster platformā.  Kopā valsts posmā piedalījās 328 skolēni no 70 Latvijas skolām, ar 287 darbiem.  Sociālo zinātņu nozari valsts posmā pārstāvēja 46 skolēni, tai skaitā savu darbu prezentēja un aizstāvēja Samanta Leismane, kura valsts posmā iegūst III pakāpi.

Paldies Samantai par darbu un uzdrošināšanos skolas vārdu nest Latvijā!

Paldies tiem, kuri palīdzēja!