Pavasaris vairs nav aiz kalniem, kādēļ gan to negaidīt, risinot interesantus matemātikas uzdevumus.

No 7. 03. – 10. 03. skolas matemātikas un informātikas jomas skolotāji aicināja klašu kolektīvus iesaistīties dažāda veida matemātikas aktivitātēs. Skolēni plānoja laiku, kad veiks katru aktivitāti. Uzdevumus varēja risināt patstāvīgi, pāros, grupās vai viss klases kolektīvs. Lielākā daļa skolēnu izvēlējās uzdevumus veikt grupās, katra grupa bija atbildīga par vienu uzdevumu. Un pats galvenais, ka visi darbojās ar interesi.

Uzdevumi bija ļoti dažādi, interesanti un aizraujoši:

  • 3. klasei “Rēķini un izkrāso!”, šis uzdevums jaunāko klašu skolēniem ļoti patika.
  • 12. klasei jāveido savas dzimšanas dienas ornaments.
  • “Atrodi atšķirības!” Atrast dotajos attēlos 10 atšķirības. Ar šo uzdevumu skolēniem veicās ļoti labi.
  • “Loģiskās kārtis” Jāatrod elements, kas jāieliek jautājuma zīmes vietā.
  • “Matemātikas mīklas” jāieraksta trūkstošie skaitļi dotajā krustskaitļu mīklā.
  • “Šifrēšanas uzdevumi” Jaunāko klašu skolēniem bija jāatšifrē kāds mājas dzīvnieka nosaukums un pēc tam šis mājdzīvnieks jāuzzīmē. Lielāko klašu skolēniem jāatšifrē, kādu informāciju nodod jūrnieki signalizējot ar karodziņiem. Kā arī informācijas dekodēšanai jāizmanto Cēzara šifrs.
  • “Kas kustīgs, tas lustīgs!” Uzdevumi, kuru izpildei bija nepieciešams izkustēties. Skolēni skaitīja pakāpienus, logus, durvis un izmantojot iegūtos datus, veidoja matemātiskus uzdevumus.
  • “Radošais uzdevums” Skolēni saņēma 7 ģeometriskās figūras, no kurām bija jāizveido savas klases skaitlis un burts. Darbi bija ļoti interesanti.

Piedalījās visu klašu kolektīvi. Katra klase saņēma pateicību un saldumu tūti.

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās matemātikas dienu aktivitātēs. Paldies klašu audzinātājiem, ka atbalstīja un uzmundrināja skolēnus.

Lai ikvienam nerimstoša vēlme iepazīt matemātikas pasauli!