2. maijā demokrātijas nedēļas ietvaros 9.-12. klašu skolēni tikās ar politologu un sociālo antropologu Mārtiņu Dauguli. Pasākumā tika pārrunātas tēmas “Valsts un demokrātijas procesi – kāpēc izpratne par politiku ir būtiska” (11., 12. kl. sk.) un “Mediju vide un kritiskā domāšanā” (9., 10. kl. sk.).