1. klasē

1. klasē (2023./2024.m.g.)  – izglītības programmas kods 21011111

Bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē uzsāksim  pirmdien, 2023. gada 2. janvārī, plkst. 8.00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem – no 8.00).

  • Elektroniski piesakot bērnu, vecāks raksta un nosūta iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e- pastu vpkvskola@kuldiga.lv, tēmā norādot “1.klase“.
  • Iesniegums uz oficiālo e-pasta adresi – dokumentu ar parakstu skenētā veidā, sūtot uz e- pastu vpkvskola@kuldiga.lv, tēmā norādot “1.klase ( vecākiem tikai jāatceras, ka piecu dienu laikā izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls).
  • Klātienē skolas lietvedībā. Dokumentu pieņemšana notiek pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.00 – 16.00, piektdienās 8.00 – 15.00 skolas lietvedībā (1.stāvā).

Piesakot bērnus, vecākiem/aizbildņiem nepieciešami šādi dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments;
  • bērna dzimšanas apliecība. 

 Iesnieguma veidlapa drukāšanai ŠEIT.

– Iesnieguma veidlapa, elektroniskai informācijas ievadei ŠEIT.

 

 

Informācija skolas administrācijā – tālr. nr. 27020758, lietvedībā – tālr. nr. 27020753

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

web counter