1. klasē

1. klasē (2022./2023.m.g.)  – izglītības programmas kods 21011111.

Bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē uzsāksim 1. februārī plkst. 8:00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem).

Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi atsūtīti iesniegumi. JĀATCERAS, ka piecu darba dienu laikā izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.

Iesnieguma veidlapa ŠEIT.

Elektroniski parakstāma iesnieguma veidlapa ŠEIT.

Dokumentu pieņemšana notiek pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.00 – 16.00, piektdienās 8.00 – 15.00 skolas lietvedībā (1.stāvā).  Iesniegums tiek pieņemts arī elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumus sūtīt uz e- pastu vpkvskola@kuldiga.lv, norādot 1.klase.

Piesakot bērnus, vecākiem/aizbildņiem nepieciešami šādi dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments;
  • bērna dzimšanas apliecība. 

Pieteikšanās katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.00, lietvedībā, tel: 27020758

Direktore Inese Astaševska

www.vpkv.kuldiga.lv      

Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Informācija skolas administrācijā  t. 63350004, direktores vietnieces.

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

web counter