Šodien, 24. februārī, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktores amatā darbu sāk Agnese Kārkliņa.
“Esmu gatava uzņemties atbildību par skolu, rūpēties, lai ikviens, kurš ir piederīgs V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas saimei, tiktu uzklausīts, atbalstīts un justos droši,” saka A. Kārkliņa.
Sveicam un vēlam neizsīkstošu enerģiju jaunajā amatā!