2023.gada 10.martā Liepājas Universitātē attālināti norisinājās Kurzemes reģiona 14. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

No V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas uz otrā posma 1.kārtu tika aizsūtīti astoņi skolēnu pētnieciskie darbi.  Pēc stingriem ZPD vadlīniju kritērijiem, darbu recenzēšanas otrā posma 2.kārtā uz konferenci tika uzaicināti mūsu skolas skolēni.

* Katrīna Kiričenko ar savu pētniecisko darbu “Dzimumu līdztiesība un stereotipi medijos” ieguva II pakāpi un tika izvirzīta uz valsts posma konferenci 31.martā.

* Zandas Kūlaines pētnieciskais darbs  “Ultraskaņas un infraskaņas ietekme uz dzīviem organismiem” iegūst III pakāpi.

* Denija Frēliha ar darbu “Attālināto mācību ietekme uz jauniešu mentālo veselību” iegūst pateicību.

* Pateicību iegūst arī Miks Miķelis Buks ar sava darba tēmu “Mutes dobuma higiēnas ietekme uz cilvēka veselību”.

* Uz konferenci ar savu darbu “Koronavīrusa Covid-19 pandēmjas ietekme uz mācību kvalitāti V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā” tika uzaicināts arī Adrians Kovaļevskis, bet attaisnojošu iemeslu dēļ neprezentēja savu darbu.

Paldies jāsaka arī pārējiem darbu autoriem par ieguldīto darbu, kā arī visiem darbu vadītājiem, mentoriem!

Novēlam Katrīnai veiksmi valsts ZPD 47.konferencē!

Informāciju sagatavoja skolotāja Inga Liepņa