Mēnesis: 2023. gada februāris

6. februāris

6. februārī atzīmējām Meteņdienu! Tie ir vieni no latviešu gadskārtu ieražu svētkiem, kas ir nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām.…

Svētki pirmklasniekiem!

3. februārī īpaša diena bija skolas jaunākajiem skolēniem – pirmklasnieku 100. skolas dienas svētki. Pēcpusdienā bērni kopā ar klašu audzinātājām pulcējās skolas…