3. februārī Liepājas Universitātē 12.a klases skolnieks Mārtiņš Stebulis parakstīja līgumu par vidusskolēna stipendijas piešķiršanu. Savas nākotnes studijas Mārtiņš izvēlējies saistīt ar Liepājas Universitāti. 

Mārtiņu uz līguma parakstīšanu pavadīja skolas direktora vietniece audzināšanas darbā Sangrita Upeniece un karjeras konsultante Guntra Krūkliņa. Skolas darbinieces lepojās ar Mārtiņu: “Viņam interesē un padodas būtībā viss. Viņš ir apzinīgs un spēj izdarīt ļoti daudz.” 

Stipendiju komisija izvēlējās Mārtiņu, jo sekmes ir teicamas, skolnieks ir sabiedriski aktīvs. 

LiepU raksta: “Komisija pateicās par ļoti labi noformētiem dokumentiem. Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola, studiju prorektore Māra Zeltiņa un uzņemšanas sekretāre Madara Daudziņa-Šuktere sarunā ar skolas darbiniekiem un Mārtiņu pārrunāja studiju procesus Liepājas Universitātē, mācību pieredzi ar Skola 2030 un dažādas aktualitātes V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Ieva Ozola min: ”Kuldīgas vidusskola ir neliela, bet darbīga vidusskola.” “

Mārtiņš Stebulis ir priecīgs par novērtējumu un atzīst, ka tas atviegloja izvēli, domājot par nākotnes profesiju.

liepu.lv