Izlaidums ir svinīgs akts, kur studiju programmu absolventi pēc veiksmīgi nokārtotiem valsts/ gala pārbaudījumiem saņem diplomu, tā pielikumu – dokumentālu apliecinājumu par augstākās izglītības iegūšanu. Šo faktu tradicionāli apstiprina arī absolventa cepures pušķa pārlikšana no labās uz kreiso pusi, kam seko cepuru mešana gaisā.

27.jūnijā diplomu par augstāko izglītību studiju programmā SKOLOTĀJS saņēma V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas vēstures skolotāja Marta Pujāte, izcili nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu un aizstāvot bakalaura darbu.

Ko domā par savām studijām pati Marta?

“Mūsu studijas sākās ar telefona zvanu un vārdiem “Atvainojiet, bet programmā esat pieteikušās tikai divas, tāpēc kursu vaļā nevērsim!” • Seko neliels cīniņš un IR! Atver! Divās jaunās vēstures skolotājas uzsāk savu ceļu pretī Diplomam! • Patinam 4 gadus uz priekšu. Izlaidums. Un pasākuma vadītājs dod vārdu katra kursa pārstāvim. Un ko viņš aizmirst? Vēsturniekus! 😄 Un vēsturnieces atkal dabū cīnīties par savu sakāmo 📣☀️ • Varbūt sakritība, varbūt tā liktenī bija ierakstīts, bet, jebkurā gadījumā, Diplomi kabatā 📜, cepures palaistas gaisā 🎓 un jaunās skolotājas dzīvē 👩🏫♥️ ! ”

Marta, viss skolas kolektīvs apsveic Tevi un priecājas par Taviem sasniegumiem!