25. jūlijā, Kuldīgas novada Domes deputāti apstiprināja konkursa nolikumu vakantajam V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatam.

Konkurss tiks izsludināts, jo līdzšinējā direktore Jana Jansone lūgusi pašvaldību izbeigt darba tiesiskās attiecības ar viņu. Viņas pēdējā darba diena V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā būs 31. jūlijs. Līdz jaunā direktora iecelšanai skolas direktora pienākumus pildīs direktores vietniece Evija Heniņa.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amata pretendentiem jāatbilst Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību. Tāpat pretendentiem jāpārvalda valsts valoda atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un jāprot vismaz viena ES oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā. Pretendentiem nepieciešama vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā, par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadībā.

Pretendentiem būs jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), kā arī izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Vēlams pievienot arī rekomendācijas un ieteikuma vēstules.

Pretendentu pieteikumus pieņems līdz 19. augustam (ieskaitot).

Konkursa komisijā darbosies Domes vadība un deputāti, kā arī pašvaldības izpildvaras pārstāvji. Konkursa komisija izvēlēsies izvirzītajām prasībām atbilstošāko pretendentu un sagatavos priekšlikumu Kuldīgas novada Domei. Domes lēmumu par izvirzītā pretendenta pieņemšanu darbā saskaņos ar Izglītības un zinātnes ministriju.

https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/vakances/4279-aicina-darba-v-pludona-kuldigas-vidusskolas-direktoru2